Guide

แนวทางปฏิบัติในการส่งข้อความเพื่อการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลูกค้าปรารถนาที่จะปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจต่างๆ ผ่านช่องทางส่งข้อความเดียวกับที่ใช้ในชีวิตส่วนตัว และยังหาทางเข้าถึงบรรดาแบรนด์ต่างๆ ด้วยแชทสดผ่านเว็บไซต์และแอปสำหรับอุปกรณ์พกพาของตน

เรื่องราวล่าสุด

คู่มือความคล่องตัว: บริษัทขนาดใหญ่จะทำคะแนนจากความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน CX ได้อย่างไร

คู่มือความคล่องตัว: บริษัทขนาดใหญ่จะทำคะแนนจากความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน CX ได้อย่างไร

หากบริษัทต่าง ๆ ไม่ได้จะแสดงศักยภาพด้านความคล่องตัวก่อนที่จะเกิดการระบาดครั้งใหญ่นี้ ตอนนี้ถึงเวลาแล้ว ในปีที่ผ่านมา

คู่มือความคล่องตัวสำหรับ SMB เตรียมตัวเพื่อความสำเร็จระยะยาว

คู่มือความคล่องตัวสำหรับ SMB เตรียมตัวเพื่อความสำเร็จระยะยาว

คู่มือความคล่องตัวนี้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่หาจากที่ไหนไม่ได้ ซึ่งมาจากผู้นำธุรกิจ ผู้จัดการ และเอเจนต์ด้านประสบการณ์ลูกค้าและการบริการลูกค้ากว่า 4,000 ราย กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปลงมือได้จริงและเหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจขนาดเล็ก

สร้างโซลูชันการสนับสนุนลูกค้าระดับโลก
Guide | 1 min read

สร้างโซลูชันการสนับสนุนลูกค้าระดับโลก

The decision to deploy new customer support software heralds an exciting new chapter in a company’s journey.

สร้างประสบการณ์การบริการตนเองสำหรับลูกค้าที่ดีที่สุดในวงการ

สร้างประสบการณ์การบริการตนเองสำหรับลูกค้าที่ดีที่สุดในวงการ

เป็นที่รู้กันว่า ประโยชน์ของการบริการตนเองสำหรับลูกค้าของคุณ ทีมงาน และบริษัทของคุณเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างแนวปฏิบัติด้านการบริหารความรู้ที่เหมาะสม สามารถช่วยให้ทีมของคุณเพิ่มศักยภาพการบริการตนเอง และมอบสิ่งต้องการให้ลูกค้าของคุณ