แนวโน้มและข้อมูลเชิงลึก

The way we work is always changing—and so are customer expectations. Ditch the buzzwords and industry jargon and get back to the foundation of customer service. Check out the latest technology and trends that are creating better customer experiences.

บทความ

What makes Zendesk champions of customer service

Everyone knows customer service is important. Or at least everyone should know. Because we are all…

เรื่องราวล่าสุด

7 customer service trends to follow in 2021 บทความ

7 customer service trends to follow in 2021

Companies have put customer service at the top of their priority lists for 2021, and with…

What is CX and how has it changed in 2021? บทความ

What is CX and how has it changed in 2021?

Customers are saying CX matters more than ever before. Find out how to meet shifting consumer expectations and provide exceptional customer experiences.

จุดพลิกผันสู่โลกดิจิทัล: SMB จะเร่งความสำเร็จด้าน CX ได้อย่างไรในปี 2021 Guide

จุดพลิกผันสู่โลกดิจิทัล: SMB จะเร่งความสำเร็จด้าน CX ได้อย่างไรในปี 2021

บริษัทต่างๆ กำลังรีบรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าและติดต่อกับทีมที่ทำงานนอกสถานที่ รายงานของเราประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติที่อ้างอิงจากข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณตามทัน

จุดพลิกผันสู่โลกดิจิทัล: ธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่จะเร่งความสำเร็จด้าน CX ได้อย่างไรในปี 2021 Guide

จุดพลิกผันสู่โลกดิจิทัล: ธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่จะเร่งความสำเร็จด้าน CX ได้อย่างไรในปี 2021

บริษัทต่างๆ กำลังรีบรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าและติดต่อกับทีมที่ทำงานนอกสถานที่ รายงานของเราประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติที่อ้างอิงจากข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณตามทัน

การบริการลูกค้าที่สนทนามากขึ้น Whitepaper

การบริการลูกค้าที่สนทนามากขึ้น

A lot changed in 2020, customer behaviors included. Not only did they reach out to companies…

4 ways to stay ahead of the retail paradigm shifts Whitepaper

4 ways to stay ahead of the retail paradigm shifts

The retail industry is no stranger to disruption, but consumer preferences and shopping patterns have never shifted as quickly as they have in 2020.

How Zendesk is helping the vaccine distribution effort บทความ

How Zendesk is helping the vaccine distribution effort

Millions of people are waiting for a shot at returning to a more normal life. Here's how Zendesk is helping the vaccine distribution effort

How do customers really feel about conversational AI? บทความ

How do customers really feel about conversational AI?

Automation got a bad reputation pretty quickly in the customer service world. Since the 1980s, customers…