ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก


นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท Zendesk, Inc. (“Zendesk”) และบริษัทย่อยของตน (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท Zendesk” หรือ “เรา” หรือ “ทางเรา” หรือ “ของเรา”) ได้ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2021 สำหรับนโยบายของเราฉบับก่อนหน้า โปรดคลิกที่นี่

สารบัญ:

 1. คำนำ
 2. ขอบเขตของนโยบายนี้
 3. ข้อมูลที่คุณให้กับเรา
 4. ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณบนเว็บไซต์ของเรา
 5. ข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งอื่น
 6. วิธีการใช้ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้
 7. การแบ่งปันข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้
 8. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
 9. ข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่สำคัญอื่น ๆ
 10. วิธีการใช้สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ
 11. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
 12. รายการค้า
 13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบางภูมิภาค
 14. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้
 15. ติดต่อเรา
 16. การควบคุมเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

1. คำนำ

ในนโยบายนี้เราได้ชี้แจงรายละเอียดด้านความมุ่งมั่นของเราที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล:

 1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) (“ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์”) หรือบุคคลที่ขอให้เราติดต่อพวกเขาผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ของเรา
 2. ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เราทำการตลาด เพื่อการสมัครรับข้อมูลที่ www.zendesk.com (“บริการ”); หรือ
 3. เข้าร่วมหรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บไซต์ กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ Zendesk Group เข้าร่วม (“ผู้เข้าร่วม”)

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ คำว่า “เว็บไซต์” จะหมายถึง www.zendesk.com เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัท Zendesk ได้ดำเนินการและที่เชื่อมโยงกับนโยบายนี้ นโยบายนี้อธิบายวิธีที่กลุ่มบริษัท Zendesk ได้เก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน และรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ นอกจากนี้ยังอธิบายตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2.ขอบเขตของนโยบายนี้

ตามที่นโยบายนี้บังคับใช้:

นอกจากจะใช้นโยบายนี้บนเว็บไซต์แล้ว เรายังนำนโยบายนี้ไปใช้กับสิ่งต่อไปนี้:

 • Zendesk Marketplaceซึ่งเป็นตลาดออนไลน์สำหรับการนำเว็บแอปพลิเคชันไปใช้ร่วมกับบริการบางอย่างตามความต้องการZendesk Group และบุคคลที่สามอาจโพสต์แอปพลิเคชันลงไปบน Zendesk Marketplaceเมื่อเราโพสต์แอปพลิเคชัน และเชื่อมโยงตัวแอปพลิเคชันเข้ากับนโยบาย ให้ถือว่านโยบายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อบุคคลที่สามได้โพสต์แอปพลิเคชัน นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามจะมีผลบังคับใช้
 • Zendesk Developer Portalที่เปิดให้สมาชิกได้สร้างเว็บแอปพลิเคชัน และส่วนเพิ่มเติมกับบริการของเราคำว่า “สมาชิก” หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ได้ทำข้อตกลงในสัญญาการให้บริการ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) เพื่อใช้บริการของเราตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้

เมื่อนโยบายนี้ไม่ได้บังคับใช้ – เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม:

เว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงก์ที่เปิดไปยังเว็บไซต์อื่นได้แนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลและเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ นั้นถูกบังคับใช้โดยข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นเราขอแนะนำให้คุณทบทวนข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของพวกเขา

เมื่อนโยบายนี้ไม่ได้บังคับใช้ – ข้อมูลบริการ:

นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตัวหนังสือ ข้อความ การสื่อสารหรือ เอกสารอื่น ๆ ที่คุณได้ส่งไว้และจัดเก็บไว้ภายในบริการ (“ข้อมูลบริการ”) ยกเว้นข้อมูลบัญชี (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เรารวบรวมที่เชื่อมกับการลงทะเบียนของคุณหรือการอนุญาตเข้าใช้บริการของเรา แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของบริการข้อมูล มีรายละเอียดอยู่ใน ข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักของเรา ที่มีอยู่ ที่นี่หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างคุณและสมาชิกของ Zendesk Group ในการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลงในการให้บริการ”)

ผู้สมัครรับบริการของเรามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดนโยบายและรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อตกลง หรือข้อผูกพันอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ใช้บริการของเรา (ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า “เจ้าของข้อมูล”) ซึ่งผู้สมัครรับบริการของเราโต้ตอบด้วย

เราเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้การกำกับดูแลของผู้สมัครรับบริการของเรา และไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับบุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวข้องกับการที่ผู้สมัครรับบริการของเราได้ใช้บริการของเรา การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการของเราจะจำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่ผู้สมัครรับบริการได้ว่าจ้างสมาชิกของกลุ่มบริษัท Zendesk หากคุณเป็นบุคคลที่โต้ตอบกับผู้สมัครรับบริการโดยใช้บริการของเรา (เช่น ลูกค้าหรือผู้ใช้รายหนึ่งในผู้สมัครรับบริการของเรา) และต้องการรับความช่วยเหลือหรือประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลติดต่อของคุณหรือไม่ประสงค์ที่จะรับการติดต่อจากผู้สมัครรับบริการของเราที่ใช้บริการของเราอีกต่อไป โปรดติดต่อผู้สมัครรับบริการที่คุณโต้ตอบด้วยโดยตรง

3.ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

ข้อมูลบัญชีและการลงทะเบียน:

เราขอและอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล รหัสข้อความโต้ตอบแบบทันที และข้อมูลบัตรเครดิต ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบางอย่าง เช่น ชื่อบริษัทและชื่อเว็บไซต์ของคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับบัญชีเพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการของเราอย่างน้อยหนึ่งรายการ (“บัญชี”) นอกจากนี้เรายังขอและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อีเมลและชื่อหรือนามแฝงจากบุคคลใด ๆ ที่คุณอนุญาตให้เข้าสู่ระบบและใช้บริการของเราที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (“ตัวแทน” หรือ “ผู้ใช้ขั้นปลาย” ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการให้บริการ) เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้บริการฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นแก่คุณในระหว่างการใช้บริการของเรา

หากคุณสมัครใช้บัญชีทดลองใช้ฟรี คุณไม่จำเป็นต้นกรอกข้อมูลบัตรเครดิต เว้นแต่ว่าคุณจะตัดสินใจสมัครใช้ใช้บริการของเราแบบชำระเงินต่อไปเราใช้บุคคลที่สามเป็นตัวกลางในการจัดการและประมวลผลบัตรเครดิตตัวกลางนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บ รักษา หรือใช้ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นการประมวลผลบัตรเครดิตในนามของเรา

เราอ้างอิงถึงข้อมูลใด ๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้นว่า “ข้อมูลบัญชี” เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ เมื่อให้ข้อมูลบัญชีแก่เราโดยสมัครใจ คุณรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือได้รับความยินยอมที่จำเป็นเพื่อให้ข้อมูลนั้นแก่เรา

การส่งข้อมูลอื่น ๆ :

เราขอและอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเมื่อคุณส่งแบบฟอร์มเว็บบนเว็บไซต์ของเราหรือในขณะที่คุณใช้ฟีเจอร์เชิงโต้ตอบของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง: การเข้าร่วมในการสัมมนาทางเว็บ การสำรวจ การแข่งขัน โปรโมชัน การชิงโชค การร้องขอการสนับสนุนลูกค้า หรือการติดต่อสื่อสารกับเรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำสัญญากับคุณสำหรับการใช้เว็บไซต์และบริการของเรา และเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้ข้อตกลงการให้บริการกับคุณ ในกรณีที่เราไม่ได้ทำข้อตกลงการให้บริการกับคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินการและดูแลเว็บไซต์ของเรา และเพื่อให้บริการเนื้อหาที่คุณเข้าถึงและร้องขอ

ข้อมูลผู้เข้าร่วม:

เราจะร้องขอหรืออาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ เมื่อคุณได้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน หรือกิจกรรมใด ๆ ที่สมาชิกของกลุ่มบริษัท Zendesk ได้เข้าร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณในการลงทะเบียน หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่คุณ

แอปพลิเคชันมือถือ:

เราจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้ รุ่นระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของคุณ ผู้ให้บริการเครือข่ายที่อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันมือถือ และประเทศต้นทางเครือข่ายโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณหรือตัวแทนของคุณดาวน์โหลดและใช้บริการของเรา เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักกับสมาชิกของเรา

4.ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณบนเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ :

เราและพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตของเราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เทคโนโลยีเหล่านี้อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครือข่ายที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์ของเรา สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราและวิธีจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ โปรดอ่านและทบทวนบนโยบายคุกกี้ของเราที่ดูได้ที่นี่

เราอาจใช้เว็บบีคอน แท็ก และสคริปต์ บนเว็บไซต์ของเราหรือในอีเมล์ หรือการสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เราส่งถึงคุณสิ่งเหล่านี้ช่วยเราในการส่งคุกกี้ นับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และทำความเข้าใจการใช้งาน และความมีประสิทธิภาพของแคมเปญ รวมทั้งการตรวจสอบว่าอีเมลถูกเปิดและดำเนินการต่อหรือไม่เราอาจได้รับรายงานตามการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ จากผู้ให้บริการรายอื่นของเราเป็นรายบุคคลและแบบโดยรวม

เราใช้พื้นที่เก็บภายใน (Local Storage) เช่น HTML5 และ Local Shared Objects (”LSOs) หรือที่เรียกว่า Flash cookies) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเนื้อหาและค่าที่กำหนดไว้เบราว์เซอร์ต่าง ๆ อาจเสนอเครื่องมือการจัดการของพวกเขาสำหรับการลบ HTML5เราเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อจัดเตรียมคุณสมบัติบางประการให้เราบนเว็บไซต์ หรือเพื่อแสดงผลโฆษณาตามการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการใช้ HTML5 หรือ Flash รวบรวมและเก็บข้อมูลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดการ Flash cookies กรุณาคลิก ที่นี่

เราร่วมมือกับฝ่ายที่สามเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์หรือ และเพื่อจัดการโฆษณาของเราบนเว็บไซต์อื่น ๆพันธมิตรฝ่ายที่สามของเราอาจใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ เว็บบีคอน (beacons) แท็ก (tags) แฟลช (flash) HTML5, สคริปต์หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อแนะนำโฆษณาตามกิจกรรมการค้นหาและความสนใจของคุณหากคุณไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อไปใช้ในการแสดงโฆษณาตามความสนใจของคุณ คุณสามารถเลือกไม่รับได้โดยคลิก ที่นี่ และ ที่นี่ (หรือหากคุณอยู่ในสหภาพยุโรปคุณสามารถเลือกให้ใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก ที่นี่)โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้ไม่ใช่การเลือกปิดรับโฆษณา โดยคุณจะยังคงได้รับโฆษณาแบบปกติที่ไม่ใช่แบบเฉพาะเจาะจง

บันทึกการใช้งาน:

เช่นเดียวกับเว็บไซต์และบริการส่วนใหญ่ที่จัดส่งทางอินเทอร์เน็ต เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างและจัดเก็บไว้ในไฟล์บันทึกข้อมูลเมื่อคุณโต้ตอบกับเว็บไซต์และบริการของเรา ข้อมูลนี้รวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) เช่นเดียวกับประเภทของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต URL ของหน้าอ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา ข้อมูลที่คุณค้นหา การตั้งค่าสถานที่และภาษา หมายเลขประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณ และข้อมูลการกำหนดค่าระบบ ในบางครั้ง เราเชื่อมต่อข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลที่รวบรวมในไฟล์บันทึกข้อมูลของเราตามความจำเป็นเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา ในกรณีเช่นนี้ เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวมกันตามนโยบายนี้

การวิเคราะห์:

เรารวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการใช้งาน รวมถึงการใช้คุกกี้ด้วยเช่นกันเราอาจจะแบ่งปันข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ และ/หรือ ข้อมูลไม่ระบุตัวตนที่เกี่ยวกับการกระทำใด ๆ ของคุณบนเว็บไซต์ของเรากับผู้ให้บริการการวิเคราะห์ที่เป็นบุคคลที่สามนอกจากนี้เรายังใช้ซอฟท์แวร์การวิเคราะห์โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจการทำงานของบริการของเราบนโทรศัพท์มือถือของคุณได้ดีขึ้นซอฟต์แวร์นี้อาจเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ความถี่ในการใช้แอปพลิเคชันของคุณ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชัน รวบรวมข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลประสิทธิภาพ และแหล่งที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเราจะไม่เชื่อมต่อข้อมูลที่เราเก็บไว้ในซอฟต์แวร์การวิเคราะห์เข้ากับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ ที่คุณได้ระบุไว้ในแอปพลิเคชันมือถือ

5.ข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งอื่น

วิดเจ็ตโซเชียลมีเดีย:

เว็บไซต์ที่มีฟีเจอร์โซเชียลมีเดีย เช่น ปุ่ม “กดถูกใจบนเฟสบุ๊ค” และวิดเจ็ต เช่น ปุ่ม “แบ่งปันสิ่งนี้” หรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่โต้ตอบการทำงานบนเว็บไซต์ของเราฟีเจอร์เหล่านี้จะรวบรวมข้อมูลที่อยู่โปรโตคอลอินเตอร์เน็ต บนหน้าเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมอยู่ และอาจมีการตั้งค่าคุกกี้เพื่อให้ฟีเจอร์นี้ทำงานได้อย่างถูกต้องฟีเจอร์ของโซเชียลมีเดียและวิดเจ็ตต่าง ๆ นั้นมีให้บริการโดยบุคคลที่สาม หรือให้บริการโดยตรงจากเว็บไซต์การโต้ตอบของคุณด้วยฟีเจอร์เหล่านี้นั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่ได้ให้บริการไว้

ข้อมูลจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม:

เราอาจได้รับข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามและรวมเข้ากับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจเข้าถึงข้อมูลบางอย่างจากสื่อสังคมออนไลน์หรือบริการตรวจสอบสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หากคุณลงชื่อเข้าใช้บริการของเราผ่านบริการดังกล่าว หรือให้สิทธิ์แก่เราเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากบริการ การเข้าถึงใด ๆ ที่เราอาจต้องใช้กับข้อมูลดังกล่าวจากสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามหรือบริการรับรองความถูกต้องนั้นเป็นไปตามขั้นตอนการอนุญาตที่บริการนั้นกำหนด หากคุณอนุญาตให้เราเชื่อมต่อกับบริการของบุคคลที่สาม เราจะเข้าถึงและจัดเก็บชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล เมืองปัจจุบัน URL รูปโปรไฟล์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่บริการของบุคคลที่สามมอบให้กับเรา และใช้และเปิดเผยตามนโยบายนี้ คุณควรตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณในบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส่งถึงเราผ่านบริการเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกที่จะเข้าสู่ระบบบริการโดยใช้บริการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว เช่น Facebook Connect หรือผู้ให้บริการ Open ID

บริการลงชื่อเพียงครั้งเดียวเหล่านี้จะตรวจสอบตัวตนของคุณ ให้ตัวเลือกแก่คุณในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ) กับเรา และกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้า บริการต่าง ๆ เช่น Facebook Connect ให้ตัวเลือกแก่คุณในการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในบริการไปยังหน้าโปรไฟล์ของคุณเพื่อแบ่งปันกับผู้อื่นภายในเครือข่ายของคุณ

6.วิธีการใช้ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้

การใช้งานทั่วไป:

เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่บังคับใช้) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงการให้บริการของเรากับคุณ และบนพื้นฐานของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ซึ่งรวมถึง (ก) ให้ ดำเนินการ รักษา ปรับปรุง และส่งเสริมเว็บไซต์และบริการ (ข) ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการ (ค) ประมวลผลและทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น และส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คุณ รวมถึงการยืนยันการซื้อและใบแจ้งหนี้ (ง) ส่งข้อความธุรกรรม รวมถึงการตอบกลับความคิดเห็น ข้อสงสัย และคำร้องขอของคุณ ให้บริการและสนับสนุนลูกค้า และส่งประกาศทางเทคนิค การอัปเดต การแจ้งเตือนความปลอดภัย และข้อความสนับสนุนและการดูแลระบบ (จ) ส่งการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ฟีเจอร์ แบบสำรวจ จดหมายข่าว ข้อเสนอ โปรโมชัน การแข่งขัน และกิจกรรม และให้ข่าวสารหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับเราและพันธมิตรของเรา (คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดจากเราโดยไปที่ https://go.zendesk.com/unsubemail และระบุชื่อ/ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการนำออกจากฐานข้อมูลการตลาดของเราและที่เพิ่มลงในรายการ ‘ห้ามติดต่อ’ ของเรา” หรือปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครที่รวมอยู่ในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดของเรา) (ฉ) ประมวลผลและส่งมอบรายการเข้าชิงและรางวัลการแข่งขันหรือการชิงโชค (ช) เฝ้าติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม การใช้งาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการโฆษณา (ซ) ตรวจสอบและป้องกันการทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง การเข้าถึงเว็บไซต์และบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ (ฌ) ปรับเว็บไซต์และบริการให้เป็นส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการให้ฟีเจอร์หรือโฆษณาที่ตรงกับความสนใจและความชอบของคุณ และ (ญ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นซึ่งเราได้รับความยินยอมจากคุณ

กฎหมายสำคัญสำหรับการประมวลผล (ผู้เยี่ยมชม EEA เท่านั้น):

หากคุณเป็นผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จากเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) ข้อกฎหมายพื้นฐานของเราสำหรับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้อธิบายไว้ข้างต้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและบริบทเฉพาะที่เราได้เก็บรวบรวม

อย่างไรก็ตาม โดยปกติเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเฉพาะในกรณีที่เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำสัญญากับคุณ (เช่น เพื่อให้บริการของเราแก่คุณ) ซึ่งการประมวลผลนั้นเป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และไม่ถูกแทนที่ด้วยการคุ้มครองข้อมูลของคุณ หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน หรือในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ ในบางกรณี เราอาจมีข้อผูกพันทางกฎหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ

หากเราขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญากับคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนตามเวลาที่เกี่ยวข้อง และแนะนำคุณว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นข้อบังคับหรือไม่ (เช่นเดียวกับผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้น หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ)

ในทำนองเดียวกัน หากเราเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนตามเวลาที่เกี่ยวข้องถึงเหตุผลในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณ คุณอาจเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

7.การแบ่งปันข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้

ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม:

เราจะแบ่งปันข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งเราใช้เพื่อให้บริการโฮสต์และบำรุงรักษาเว็บไซต์ของเรา การพัฒนาแอปพลิเคชัน การสำรองข้อมูล การจัดเก็บ การประมวลผลการชำระเงิน การวิเคราะห์ และบริการอื่น ๆ แก่เรา ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเหล่านี้แก่เรา เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันกับบุคคลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับบริการที่บุคคลเหล่านั้นมอบให้แก่เรา

นอกจากนี้เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมและ/หรือ ไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดตามผลประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการพัฒนาและส่งเสริมบริการอย่างไรก็ตามเราจะไม่ระบุว่าคุณ ตัวแทน หรือผู้ใช้ปลายทางของคุณเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล

เราอาจเก็บรวบรวม และเราอาจว่าจ้างผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นบุคคลที่สามทำการเก็บรวบรวมตัวชี้วัดและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ รวมถึงการประเมินวิธีที่ตัวแทนและผู้ใช้ขั้นปลายใช้บริการ (“ข้อมูลการใช้งาน”) เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ ปรับปรุงฟีเจอร์ที่มีอยู่ หรือแจ้งกลยุทธ์การขายและการตลาดตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อปรับปรุงบริการ เมื่อเราประมวลผลข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จะไม่ระบุตัวตน ผู้ให้บริการวิเคราะห์ที่เป็นบุคคลที่สามดังกล่าวจะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลการใช้งาน แม้ว่าเราจะเปิดเผยข้อมูลการใช้งานต่อสาธารณะเป็นครั้งคราว

การปฏิบัติตามกฎหมายและคำขอบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองสิทธิของเรา:

ในบางสถานการณ์ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือข้อกำหนดของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อสร้างหรือใช้สิทธิ์ทางกฎหมายของเรา หรือแก้ต่างต่อข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวหากเราเชื่อว่าจำเป็นเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมาย การสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยทางกายภาพของบุคคลใด ๆ การละเมิดข้อตกลงการบริการของเรา หรืออื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด

การรับรอง:

ในบางครั้ง เราอาจโพสต์คำรับรองบนเว็บไซต์ที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคล เราจะขอรับความยินยอมจากคุณเสมอเพื่อโพสต์ชื่อของคุณพร้อมกับคำรับรองของคุณ หากคุณประสงค์ที่จะปรับปรุงหรือลบคำรับรองของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@zendesk.com

ผู้อ้างอิง:

หากคุณเลือกใช้บริการอ้างอิงของเราเพื่อบอกเพื่อนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจะขอชื่อและที่อยู่อีเมลของเพื่อนคุณคุณต้องระบุชื่อและที่อยู่อีเมลของเพื่อนของคุณเท่านั้น หากคุณเห็นว่าพวกเขาจะไม่คัดค้านการติดต่อกับเราหากคุณทำเช่นนั้นเราจะส่งอีเมลเชิญชวนให้เพื่อนของคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ และจะจัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมลฉบับแรกนี้ ติดตามความสำเร็จของโปรแกรมแนะนำผู้ใช้งานใหม่ของเราและกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆผู้ที่คุณแนะนำสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@zendesk.com เพื่อขอให้เราลบข้อมูลของเขา/เธอออกจากฐานข้อมูลของเรา

กระดานสนทนา:

เว็บไซต์อาจเสนอบล็อก ฟอรัมชุมชน ส่วนความคิดเห็น ฟอรัมสนทนา หรือฟีเจอร์เชิงโต้ตอบอื่น ๆ ที่เข้าถึงโดยสาธารณะได้ทั่วไป (“พื้นที่โต้ตอบ”) คุณควรทราบว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณโพสต์ในพื้นที่โต้ตอบอาจถูกอ่าน เก็บรวบรวม และใช้โดยผู้อื่นที่เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว หากต้องการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากพื้นที่โต้ตอบ โปรดติดต่อเราที่ privacy@zendesk.com ในบางกรณี เราอาจไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออก ในกรณีนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเราไม่สามารถกระทำเช่นนั้นได้และสาเหตุของการนั้น

การแบ่งปัน Zendesk Group:

เราอาจแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลกับสมาชิกคนใด ๆ ในกลุ่มบริษัท Zendesk และบุคคลนั้นจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้ในที่นี้

เพื่อทำการตลาดบริการของเรา:

เราอาจแบ่งปันข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล กับพันธมิตรช่องทางจำหน่ายของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้พันธมิตรช่องทางจำหน่ายของเราแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการของเรา Zendesk ต้องการให้พันธมิตรช่องทางจำหน่ายนำเสนอตัวเลือกเพื่อไม่รับการติดต่อสื่อสารถึงคุณ การเลือกไม่รับแสดงว่าคุณกำลังเลือกไม่รับการติดต่อสื่อสารในอนาคตจากพันธมิตรช่องทางจำหน่ายของเรา

ด้วยความยินยอมของคุณ:

นอกจากนี้เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเมื่อเราได้รับความยินยอมให้ทำเช่นนั้นจากคุณ

8. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เว้นแต่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของคุณ สำหรับความต้องการระดับมืออาชีพหรือทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการ จะมีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่าการประมวลผลข้อมูลถูกต้องและปลอดภัยตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และผู้สมัครรับบริการภายใน EEA สหรัฐอเมริกา และในประเทศและดินแดนอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานทั่วโลก เราอาจถ่ายโอนและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากทั่วโลก ซึ่งรวมถึงจากประเทศอื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัท Zendesk มีการดำเนินงานอยู่ ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลนอก EEA และในประเทศที่ไม่อยู่ภายใต้การพิจารณามาตรฐานคุ้มครองที่เพียงพอของคณะกรรมาธิการยุโรป และอาจไม่ได้ให้การคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกับ EEA

ในกรณีนี้ เราจะรับรองว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การเข้าเงื่อนไขสัญญามาตรฐานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปรับรอง (Art. 46 GDPR) หรือเราจะขอให้คุณยินยอมล่วงหน้าในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศดังกล่าว

เราได้ใช้มาตรการป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลอย่างเพียงพอ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกโอนไปยังประเทศนอก EEA เช่น:

(ก) ประเทศผู้รับที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอจากคณะกรรมาธิการยุโรป

(ข) ข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

(ค) Zendesk มีกฎขององค์กรที่มีผลผูกพัน ซึ่งรับประกันการปกป้องข้อมูลในระดับที่เหมาะสม ไม่ว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ที่ใดก็ตาม หรือ

(ง) Zendesk เข้าร่วมและได้รับรองการปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามเราไม่ได้อาศัยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเป็นกลไกทางกฎหมายในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ในกรณีที่ผู้รับข้อมูลอยู่ในสหรัฐอเมริกา ผู้รับนั้นอาจได้รับการรับรองภายใต้กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อมีการถ่ายโอนไปนอกยุโรป (รวมถึงสำเนาตัวอย่างของข้อสัญญาแบบจำลอง) สามารถติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 15 ด้านล่าง

กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร:

เราได้นำกฎข้อบังคับของบริษัทที่มีผลผูกพันที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปมาใช้ และทำให้เราสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากประเทศสมาชิก EEA ไปยังบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท Zendesk ทั่วโลก มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (รวมถึงสำเนา) ของกฎข้อบังคับของบริษัทที่มีผลผูกพันของเราที่นี่ และหลักฐานการอนุมัติกฎข้อบังคับของบริษัทที่มีผลผูกพันของเราอยู่ในเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรปที่นี่

กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล:

Zendesk ปฏิบัติตามและได้รับการรับรองการปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ยึดถือการปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเป็นกลไกที่ถูกต้องตามกฎหมายในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลและดูขอบเขตการรับรองของ Zendesk โปรดไปที่ https://www.privacyshield.gov/list ภายใต้เงื่อนไขบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์เรียกใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเมื่อกระบวนการระงับข้อพิพาทอื่น ๆ หมดลง ตามคำอธิบายที่ละเอียดยิ่งขึ้นในเว็บไซต์กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล สำหรับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลที่เหลืออยู่ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการข้างต้น คุณอาจเรียกใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันภายใต้เงื่อนไขบางประการได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล โปรดดูที่: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง (Federal Trade Commission) มีอำนาจสอบสวนและบังคับใช้ในการปฏิบัติตามการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลของเรา

หากเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล และต่อมาได้โอนไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อการประมวลผล เราจะยังคงรับผิดชอบหากบุคคลนั้นประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล เว้นแต่เราจะพิสูจน์ว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น

9.ข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่สำคัญอื่น ๆ

ประกาศถึงผู้ใช้ปลายทาง

บริการของเรามีไว้สำหรับการใช้งานโดยองค์กร ในกรณีที่บริการของเราให้บริการแก่คุณผ่านผู้สมัครรับบริการของเรา องค์กรนั้นจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในขั้นต้น ข้อสงสัยและคำร้องขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลควรจะส่งไปยังผู้สมัครรับบริการของ Zendesk ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลของคุณ Zendesk จะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของผู้สมัครรับบริการของเรา ซึ่งอาจแตกต่างไปจากนโยบายนี้

สมาชิกของ Zendesk สามารถ:

 • จำกัด ระงับ หรือยุติการเข้าถึงบริการได้
 • เข้าถึงและอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้ไว้
 • เข้าถึงและส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บุคคลเหล่านั้นประมวลผล และ
 • แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลออกของคุณ รวมถึงโปรไฟล์ผู้ใช้ขั้นปลายของคุณ

การเก็บรักษาข้อมูล

โดยที่ Zendesk เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้เข้าร่วม และบุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเรา) จากนั้นเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ในกรณีที่เรามีความต้องการทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้บริการของเราแก่คุณ เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ทางภาษี หรือทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง)

เมื่อเราไม่มีธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เราจะลบหรือรวบรวมข้อมูล หรือหากไม่สามารถทำได้ (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลสำรอง) เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย และแยกออกจากการประมวลผลเพิ่มเติมใด ๆ จนกว่าจะสามารถลบได้

หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลภายในข้อมูลบริการของผู้สมัครรับบริการ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่เราได้รับคำสั่งให้ดำเนินการจากผู้สมัครรับบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ดูแลข้อมูลบริการของผู้สมัครรับบริการ

10.วิธีการใช้สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ

คุณมีตัวเลือกบางอย่างสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้านล่างนี้คือบทสรุปของตัวเลือกเหล่านั้น วิธีใช้งาน และข้อจำกัดใด ๆ

การแก้ไข อัปเดต และลบข้อมูลของคุณ:

บุคคลที่พยายามใช้สิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลของตนในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บหรือประมวลผลในนามของผู้สมัครรับบริการของเราภายในข้อมูลบริการของผู้สมัครรับบริการ (รวมถึงเพื่อแสวงหาการเข้าถึง หรือเพื่อแก้ไข แก้ไขเพิ่มเติม ลบ โอนย้าย หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว) ควรส่งข้อสงสัยของตนไปยังผู้สมัครรับบริการของเรา (ผู้ควบคุมข้อมูล) เมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้สมัครรับบริการของเราให้นำข้อมูลส่วนบุคคลออก เราจะตอบกลับคำร้องขอของบุคคลนั้นภายในสามสิบ (30) วัน เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลและจัดเก็บในนามผู้สมัครรับบริการของเราตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ผู้สมัครรับบริการของเรา

การเข้าถึงและอัปเดต หรือลบข้อมูลของคุณ:

บริการของเราและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลให้ตัวแทนและผู้ใช้ขั้นปลายสามารถเข้าถึง ปรับปรุง และลบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากภายในบริการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ตัวแทนหรือผู้ใช้ขั้นปลายและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ในกรณีที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าเราถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำร้องขอหรือไม่ เราจะตอบกลับคำร้องขอดังกล่าวภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึก เพื่อดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา

การปิดใช้งานโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ:

หากคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไป สมาชิกของ Zendesk อาจปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ปลายทางของคุณได้อันดับแรก โปรดติดต่อสมาชิก Zendesk พร้อมยื่นคำขอของคุณหากคุณเป็นสมาชิก Zendesk และไม่สามารถปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ปลายทางผ่านการตั้งค่าของคุณได้ ติดต่อ Zendeskโปรดทราบว่าการปิดใช้งานบัญชีของคุณนั้นไม่ได้เป็นการลบข้อมูลของคุณ ข้อมูลของคุณจะยังคงปรากฏให้ผู้ใช้บริการรายอื่นเห็นตามที่คุณได้เคยเข้ารับบริการไว้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบข้อมูลของคุณ โปรดไปที่หน้าเว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล

ขอให้เราหยุดใช้ข้อมูลของคุณ:

คุณอาจร้องขอให้ไม่เข้าถึง จัดเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เมื่อคุณเชื่อว่าผู้สมัครรับบริการของ Zendesk หรือ Zendesk ไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อว่าบัญชีบริการถูกสร้างขึ้นสำหรับคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณหรือคุณไม่ใช่ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่อีกต่อไป คุณสามารถขอให้เราลบบัญชีของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ในกรณีที่คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อเพิกถอนความยินยอมนั้นได้ คุณยังสามารถเลือกไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยติดต่อเราตามที่ให้ไว้ด้านล่าง เมื่อคุณส่งคำร้องขอดังกล่าว เราอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและอำนวยความสะดวกตามคำร้องขอของคุณ โปรดทราบว่าผู้ใช้ขั้นปลายของผู้สมัครรับบริการ Zendesk ควรติดต่อผู้สมัครรับบริการของ Zendesk เพื่อร้องขอให้หยุดการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หากมีความล่าช้าหรือข้อโต้แย้งว่าเรามีสิทธิ์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปหรือไม่ เราจะจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปจนกว่าคำร้องขอจะได้รับการทำตามหรือข้อพิพาทจะได้รับการแก้ไข โดยที่ผู้สมัครรับบริการ Zendesk จะไม่คัดค้าน (ตามที่เหมาะสม)

ปฏิเสธรับการสื่อสาร:

เราให้ผู้ที่ให้ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลเลือกวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลที่พวกเขาให้มาคุณสามารถจัดการข้อมูลข่าวสารทางการตลาดและการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวกับธุรกรรมได้โดยคลิกที่ลิงก์ “ยกเลิกการสมัคร” ที่ด้านล่างของอีเมลการตลาดของเราหรือคุณอาจส่งคำขอไปที่ privacy@zendesk.comคุณสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลส่งเสริมการขายจากเราได้โดยใช้ลิงก์ยกเลิกการสมัครนี้ที่แนบมากับอีเมลแต่ละฉบับแม้ว่าคุณจะเลือกไม่รับข้อความส่งเสริมการขายจากเรา แต่หากคุณเป็นตัวแทนคุณจะยังคงได้รับข้อความการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับบริการจากเราคุณสามารถเลือกไม่รับข้อความแจ้งเตือนบางข้อความได้ โดยการตั้งค่าบัญชีของคุณ

สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลอื่น ๆ :

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ในการป้องกันข้อมูลอื่น ๆ ที่มีให้สำหรับคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณ (เช่น สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลหรือการจำกัดข้อมูล) โปรดส่งคำขอของคุณไปที่ privacy@zendesk.com และเราจะตอบกลับคำขอของคุณโดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีการบังคับใช้

คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณ หากคุณไม่พอใจกับแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลของเรารายละเอียดสำหรับติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรปมีอยู่ ที่นี่

11. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยที่ทราบมาก่อน หากคุณอายุต่ำกว่า 16 ปี โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือบริการของเรา เราสนับสนุนให้บิดามารดาและผู้ปกครองตามกฎหมายเฝ้าดูการใช้อินเทอร์เน็ตของบุตรหลาน และช่วยบังคับใช้นโยบายนี้โดยแนะนำบุตรหลานไม่ให้มอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการ โปรดติดต่อเราที่ privacy@zendesk.com และเราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อลบข้อมูลนั้น

12รายการค้า

เราอาจโอนสิทธิ์หรือถ่ายโอนนโยบายนี้ ตลอดจนบัญชีของคุณและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ได้มาซึ่งธุรกิจ หุ้น หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ทั้งหมดของเรา หรือผู้ที่เราควบรวมกิจการ หากเราทำเช่นนั้น เราจะแจ้งให้พวกเขาทราบถึงข้อกำหนดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายนี้

13.ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบางภูมิภาค

ออสเตรเลีย:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามที่ชี้แจงไว้ในนโยบายนี้จะถูกเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย 1988 (เครือจักรภพ) และหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย ตามที่เราให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

หากคุณไม่พอใจกับการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาของเรา คุณสามารถร้องเรียนไปยัง สำนักงานกรรมาธิการด้านข้อมูลแห่งออสเตรเลีย (“OAIC”) โดยสามารถติดต่อ OAIC ได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ http://www.oaic.gov.auหรือคุณอาจขอให้เราส่งต่อรายละเอียดการร้องเรียนของคุณไปยัง OAIC โดยตรงได้

บราซิล:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายของประเทศบราซิล ที่ 13,709/2018 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม (LGPD) บุคคลเหล่านั้นที่ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเราได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการเก็บรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

แคนาดา:

กลุ่มบริษัท Zendesk จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคำที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของแคนาดา (“PIPEDA”)) ตามข้อผูกพันของกลุ่มบริษัท Zendesk ภายใต้ PIPEDA

ญี่ปุ่น:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่น

นิวซีแลนด์:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผล ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้ และจะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของนิวซีแลนด์ 2020 และ 13 หลักการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (“NZ IPP”) ตามที่เราให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

สิงคโปร์:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผล ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามข้อผูกพันของกลุ่มบริษัท Zendesk ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2012 ของสิงคโปร์ ตามที่เราให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

สหราชอาณาจักร:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผล ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามข้อผูกพันของกลุ่มบริษัท Zendesk ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2018

นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของ Zendesk สำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย:

กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนีย (“CCPA”) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2020 ได้กำหนดวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย และให้สิทธิ์แก่ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน

Zendesk เป็นทั้ง“ธุรกิจ” และ“ผู้ให้บริการ” ภายใต้ CCPAนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมต่อไปนี้ จะถูกนำไปใช้กับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในฐานะที่เราเป็นธุรกิจ ซึ่งใช้เมื่อเราติดต่อกับคุณโดยตรง

เมื่อเราทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ (ตัวอย่างเช่น โดยการให้บริการของเรากับบริษัทอื่นที่คุณโต้ตอบด้วย) เราจะปฏิบัติตามคำแนะนำของธุรกิจที่ว่าจ้างเราเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ว่าจ้างเราในฐานะผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อบริษัทเหล่านั้นโดยตรง

นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 1, 2020เป็นต้นไป โดยจะใช้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไป จะยังคงมีผลบังคับใช้กับคุณในฐานะผู้อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียหากคุณอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย เราจำเป็นต้องเปิดเผยการใช้งาน และรูปแบบบางอย่าง และจะแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิ์บางประการที่คุณมีคำศัพท์ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมนี้จะมีความหมายเช่นเดียวกับในนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไป

ข้อมูลที่เราอาจรวบรวม:

เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้:

 • ชื่อ
 • ข้อมูลประชากร
 • ข้อมูลทางการค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ภาพ หรือข้อมูลอื่นที่คล้ายกัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพหรือการจ้างงาน

สำหรับข้อมูลแต่ละประเภท เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงจากคุณ จากอุปกรณ์ของคุณ จากโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ และ/หรือจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามโดยตรง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บริการแก่คุณ คุ้มครองลูกค้าและตัวเราเอง (รวมถึงบริการ) และเพื่อปรับปรุงบริการ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ภายใต้ CCPA

การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม:

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี

เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในช่วง 12 เดือนก่อนจะมีการปรับปรุงนโยบายครั้งล่าสุด

 • ชื่อ
 • ข้อมูลประชากร
 • ข้อมูลทางการค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ภาพ หรือข้อมูลอื่นที่คล้ายกัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพหรือการจ้างงาน
 • การอ้างอิงที่นำมาจากข้อมูลข้างต้น

เรามิได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่มีมูลค่าภายในช่วง 12 เดือนก่อนจะมีการปรับปรุงนโยบายครั้งล่าสุด

สิทธิ์ของคุณ:

คุณอาจได้รับสิทธิ์บางประการในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่:

 • สิทธิ์ในการเข้าถึง รวมทั้งสิทธิ์ในการรับทราบประเภทและข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะบางส่วนที่เราได้เก็บรวบรวม
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้ข้อจำกัดบางประการภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 • สิทธิ์ในการขอให้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้
 • สิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลที่เปิดเผยเพื่อค่าตอบแทนที่มีคุณค่า และ
 • สิทธิ์ที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติในการใช้สิทธิ์บางประการภายใต้กฎหมายแคลิฟอร์เนีย

หากต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ โปรดส่งคำร้องขอโดยส่งอีเมลไปที่ privacy@zendesk.com โปรดระบุให้เฉพาะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องการเข้าถึง เมื่อเราได้รับคำร้องขอของคุณแล้ว เราจะทบทวน แล้วพิจารณาว่าเราสามารถยืนยันตัวตนของคุณหรือไม่ และดำเนินการตามคำร้องขอนั้น หากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบ เราจะตอบกลับคำร้องขอของคุณภายใน 45 วันจากที่ได้รับ หรือแจ้งให้คุณทราบหากเราต้องการเวลาเพิ่มเติม

คุณสามารถกำหนดตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อส่งคำร้องขอได้ในนามของคุณได้ตามที่ต้องการ

ติดต่อ:

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Zendesk Group โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ privacy@zendesk.comหรือที่:

บริษัท Zendesk, Inc.
เรียน: Shanti Ariker ที่ปรึกษาทั่วไป
989 Market Street
San Francisco, CA 94103, United States

14.การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

นโยบายนี้อาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับ หรือการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะเพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

หากมีการเปลี่ยนเนื้อหาในนโยบายนี้ เราจะประกาศลงบนเว็บไซต์อย่างชัดเจนเพื่อแจ้งให้คุณทราบก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้

หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้ โปรดยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการ

15. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Zendesk Group โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ privacy@zendesk.comหรือที่:

ผู้แทนของ Zendesk ในสหรัฐอเมริกา:
บริษัท Zendesk, Inc.
เรียน: Shanti Ariker ที่ปรึกษาทั่วไป
989 Market Street
San Francisco, CA 94103, United States
privacy@zendesk.com

ที่ปรึกษาด้านความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Zendesk:
Rachel Tobin, AGC, EMEA & Global Privacy Counsel, Zendesk International Ltd.
55 Charlemont Place, Saint Kevin’s, Dublin, D02 F985 Ireland
privacy@zendesk.com

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม โปรดติดต่อผู้ให้บริการระงับข้อพิพาทบุคคลที่สามในสหรัฐอเมริกาของเรา (ฟรี) ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

16.การควบคุมเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

คำแปลที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของนโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้นในกรณีที่มีความคลุมเครือหรือข้อขัดแย้งระหว่างการแปล ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษเป็นที่เชื่อถือได้และมีการควบคุม