คณะผู้บริหาร
Mikkel Svane

Mikkel Svane

CEO และผู้ก่อตั้ง
คุณ Svane ผู้ทั้งดำรงตำแหน่ง CEO และร่วมก่อตั้ง Zendesk บริษัทระดับโลกที่สร้างซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้าที่ดีที่สุด เป็นผู้ที่ได้ผลักดันวิสัยทัศน์ วัฒนธรรม และการเติบโตขององค์กรมาตลอด10 ปีให้หลัง ภายใต้การนำของเขา บริษัทได้ก้าวเข้าสู่ตลาด New York Stock Exchange ในปี 2014 และจนปัจจุบันได้มีส่วนช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ถึง 125,000 แห่งทั่วโลกให้มอบความเข้าใจ เข้าถึง และช่วยเหลือลูกค้าของพวกเขาได้ดีขึ้นกว่าเดิม จากพื้นเพเดิมในกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก เขาเป็นผู้เขียนและตีพิมพ์หนังสือ Startupland เป็นคุณพ่อลูกสาม และเป็นผู้หลงไหลเครื่องดื่มค็อกเทลผสมจากงานฝีมือ

Morten Primdahl

Morten Primdahl

ผู้ก่อตั้ง
คุณ Primdahl ผู้ร่วมก่อตั้ง Zendesk ดำรงตำแหน่ง Chief Technology Officer ตั้งแต่สิงหาคม 2007 จนถึง 2017
ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรีด้านวิศกรรมเคมีจาก Technical University of Denmark และปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจาก IT University of Copenhagen
Alexander Aghassipour

Alexander Aghassipour

Chief Product Officer และผู้ก่อตั้ง
คุณ Aghassipour ผู้ร่วมก่อตั้ง Zendesk ดำรงตำแหน่ง Chief Product Officer ตั้งแต่สิงหาคม 2007 เป็นต้นมา ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Danmarks Ingeniørakademi และปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก Technical University of Denmark
Elena Gomez

Elena Gomez

Chief Financial Officer
คุณ Gomez ดำรงตำแหน่ง Chief Financial Officer ตั้งแต่พฤษภาคม 2016
ประวัติการทำงาน - กรกฎาคม 2010 ถึงเมษายน 2016, ดำรงตำแหน่งด้านการเงินที่สำคัญให้บริษัท Salesforce Inc. ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ ได้แก่ ตำแหน่ง Senior Director ด้านการตลาด และการเงินทั่วไป ระหว่างมิถุนายน 2015 ถึงมิถุนายน 2016
ตำแหน่ง Vice President ด้านการเงินสำหรับฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายการตลาด ระหว่างมิถุนายน 2011 ถึงมิถุนายน 2015
และตำแหน่ง Senior Vice President ด้านการจัดจำหน่ายในตลาด ระหว่างกรกฎาคม 2010 ถึงเมษายน 2011
นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งการเงินต่างๆ ให้บริษัท Visa Inc. บริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน และบริษัท Charles Schwab Corporation บริษัทด้านโบรกเกอร์และการธนาคาร
ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจจาก Haas School of Business, University of California ที่ Berkeley
Tom Keiser

Tom Keiser

Chief Operating Officer
คุณ Keiser ดำรงตำแหน่ง Chief Operating Officer ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2017 คุณ Keiser ดำรงตำแหน่ง Chief Information Officer ของบริษัทตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2016 จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็น Chief Operating Officer ในเดือนสิงหาคม 2017 ทั้งยังเป็น Senior Vice President ฝ่าย Technology Operations ของบริษัท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2016 จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็น Chief Operating Officer ในเดือนสิงหาคม 2017 ประวัติการทำงาน - มกราคม 2014 ถึงมีนาคม 2015 ดำรงตำแหน่ง Executive Vice President ฝ่าย Global Product Operations และมกราคม 2010 ถึงธันวาคม 2013 ดำรงตำแหน่ง Chief Information Officer บริษัท The Gap Inc. ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องแต่งกาย
ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ระบบคอมพิวเตอร์จาก University of West Florida
Adrian McDermott

Adrian McDermott

President of Products
คุณ McDermott ดำรงตำแหน่ง President of Product ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2016 คุณ McDermott ดำรงตำแหน่ง Senior Vice President ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2010 จนถึงตุลาคม 2016 ประวัติการศึกษา - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย De Montfort
John Geschke

John Geschke

Chief Legal Officer และ Chief of Staff
คุณ Geschke ดำรงตำแหน่ง Senior Vice President ฝ่ายธุรการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2015 และที่ปรึกษาทั่วไปและ Chief Legal Officer ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2017
ประวัติการทำงาน - กรกฎาคม 2012 ถึงพฤษภาคม 2017 คุณ Geschke ดำรงตำแหน่ง General Counsel และเลขานุการของเรา
ประวัติการทำงาน - เมษายน 2010 ถึงมิถุนายน 2012 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทั่วไป บริษัท Norwest Venture Partners (บริษัทเวนเจอร์ แคปปิตอล)
มีนาคม 1996 ถึงเมษายน 1998 และพฤษภาคม 1999 ถึงมีนาคม 2010 ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย Cooley LLP
ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Princeton ด้านรัฐประศาสนศาสตร์จาก Woodrow Wilson School และปริญญาร่วมจากมหาวิทยาลัย Stanford
Toke Nygaard

Toke Nygaard

Chief Creative Officer
คุณ Nygaard ดำรงตำแหน่ง Chief Creative Officer ตั้งแต่พฤศจิกายน 2011 ประวัติการทำงาน - มกราคม 2002 ถึงกันยายน 2011 ดำรงตำแหน่ง Creative Director และผู้ก่องตั้งบริษัท Cuban Council จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านดิจิทัลดีไซน์
Norman Gennaro

Norman Gennaro

President ของ Sales
คุณ Gennaro ดำรงตำแหน่ง Senior Vice President, Worldwide Sales ของเราตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 เมษายน 2012 ถึงธันวาคม 2017 คุณ Gennaro ทำหน้าที่เป็น Territories Market Segment Leader ภูมิภาคอเมริกาเหนือของ Amazon Web Services ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ ก่อนหน้านั้น เขาดำรงตำแหน่งอาวุโสที่บริษัทซอฟต์แวร์ Oracle Corporation รวมถึงตำแหน่งรองประธานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2006ถึงมีนาคม 2012 และ กรรมการด้านเทคนิคอาวุโสตั้งแต่เดือนมกราคม 2000 ถึงมีนาคม 2006 คุณ Gennaro ได้รับปริญญาด้าน Management in Information Systems จาก University of Notre Dame และมีปริญญาโทจาก Notre Dame de Namur University
Jeff Titterton

Jeff Titterton

Chief Marketing Officer
คุณ Titterton ดำรงตำแหน่ง Chief Marketing Officer ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 คุณ Titterton ดำรงตำแหน่ง Senior Vice President ฝ่ายการตลาดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2017 จนถึงตุลาคม 2018 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2017 ถึงเดือนพฤษภาคม 2018 คุณ Titterton ดำรงตำแหน่ง Head of Global Campaign and Engagement Marketing ของบริษัทซอฟต์แวร์ Adobe นอกจากนั้นแล้วเขายังเคยทำหน้าที่ Head of Engagement Marketing and SMB Business ฝ่าย Creative Cloud ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2013 จนถึงมกราคม 2017 ก่อนหน้านั้น เขายังทำหน้าที่เป็น Chief Marketing Officer ของตลาดการออกแบบกราฟิก 99designs ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2011-จนถึงสิงหาคม 2013 คุณ Titterton ได้รับปริญญาตรีภาษาอังกฤษวิชาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Cornell University
InaMarie Johnson

InaMarie Johnson

Chief People และ Diversity Officer
คุณ Johnson ดำรงตำแหน่ง Chief People Officer ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 นับตั้งแต่กรกฎาคม 2015 จนถึงมิถุนายน 2018 คุณ Johnson ดำรงตำแหน่ง Senior Vice President และ Chief Human Resources Officer ของ Plantronics ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านการสื่อสารด้วยเสียง ในช่วงกันยายน 2011 จนถึงมิถุนายน 2015 เธอดำรงทำหน้าที่ Chief Human Resources Officer ของ UTi Worldwide Inc. ซึ่งเป็นบริษัทการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ก่อนหน้านั้น คุณ Johnson เธอรับบทบาทหัวหน้าอาวุโสของของ Honeywell International Inc. ที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีและผู้ผลิตระดับนานาชาติ รวมถึง Vice President, Human Resources Functional Transformation และ Vice President, Human Resources, Communication ของ Six Sigma คุณ Johnson ได้รับปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ เอกการบริหารทรัพยากรบุคคล จาก University of California ที่ Berkeley และปริญญาโทด้านการพัฒนาและบริหารองค์กรจาก John F. Kennedy University

คณะกรรมการบริหาร

Mikkel Svane

Mikkel Svane

Zendesk
คุณ Svane ผู้ร่วมก่อตั้ง Zendesk ดำรงตำแหน่ง Chief Executive Officer ตั้งแต่สิงหาคม 2007 และคณะกรรมการบริหารตั้งแต่สิงหาคม 2007 โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารในเดือนมกราคม2014 ประวัติการทำงาน - ก่อนที่จะก่อตั้ง Zendesk ได้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่ง Chief Executive Officer บริษัท Caput A/S บริษัทซอฟต์แวร์ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี ประวัติการศึกษา - ประกาศนียบัตรคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการตลาดจาก Arhus Kobmandsskole

Caryn Marooney

Caryn Marooney

Facebook
คุณ Marooney ตำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารตั้งแต่มกราคม 2014
ประวัติการทำงาน - พฤษภาคม 2011 ดำรงตำแหน่งมากมายที่บริษัท Facebook Inc. บริษัทผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Vice President ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่บริษัทดังกล่าว
มิถุนายน 1997 ถึงมีนาคม 2011 ดำรงตำแหน่งมากมาย ซึ่งรวมถึง President และ Chief Executive Officer บริษัท OutCast Agency ซึ่งเป็นบริษัทด้านการประชาสัมพันธ์
ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรีด้านพนักงานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย Cornell
Michelle Wilson

Michelle Wilson

คณะกรรมการบริหาร
คุณ Wilson ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารตั้งแต่มกราคม 2014
ประวัติการทำงาน - กรกฎาคม 2003 ถึงกันยายน 2012,ดำรงตำแหน่ง Senior Vice President และที่ปรึกษาทั่วไปและเลขานุการ บริษัท Amazon.com Inc. ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต
ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจจาก University of Washington และปริญญาร่วมจาก University of Chicago.
Carl Bass

Carl Bass

คณะกรรมการบริหาร
คุณ Bass ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2016 นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่ง President และ Chief Executive Officer บริษัท Autodesk Inc. ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ตั้งแต่พฤษภาคม 2006 ถึง กุมภาพันธ์ 2017
ประวัติการทำงาน - สิงหาคม 2014 ถึงพฤศจิกายน 2014 และสิงหาคม 2008 ถึงเมษายน 2009 ดำรงตำแหน่ง Interim Chief Financial Officer บริษัท Autodesk Inc. และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารบริษัทดังกล่าวตั้งแต่มกราคม 2006 พฤศจิกายน 2015 ถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร บริษัท HP Inc. บริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี
นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร บริษัท McAfee, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ ระหว่างมกราคม 2008 จนกระทั่งบริษัท Intel Corporation เข้าซื้อกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 และ E2open Inc. บริษัทซอฟต์แวร์ ระหว่างกรกฏาคม 2011 จนกระทั่งบริษัท Insight Venture Partners เข้าซื้อกิจการในเดือนเมษายน 2014
Hilarie Koplow-McAdams

Hilarie Koplow-McAdams

คณะกรรมการบริหาร
Hilarie เข้าร่วมกับ NEA ในฐานะ Venture Partner เมื่อปี 2017 กับทีมเทคโนโลยีซึ่งเธอให้ความสำคัญกับเรื่องซอฟต์แวร์และบริการสำหรับองค์กร เธอยังคงรับหน้าที่กรรมการบอร์ดอิสระในบริษัทมหาชนหลายเแห่ง ในฐานะผู้คร่ำหวอดในองการซอฟต์แวร์องค์กร Hilarie มีบทบาททั้งในระดับบอร์ดและระดับปฏิบัติการของบริษัทเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงเติบโตมาตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา ล่าสุด Hilarie ดำรงตำแหน่ง President ของ New Relic รับผิดชอบกลยุทธ์การเติบโตของ New Relic รวมทั้งยอดขายสูงสุดระดับโลก การตลาด ความสำเร็จลูกค้า การสนับสนุน และการพัฒนาธุรกิจ ก่อนที่จะมา New Relic คุณ Helarie อยู่ที่ Salesforce ที่ซึ่งเธอได้รับตำแหน่ง President และเป็นผู้นำทีมขายทั่วโลกของบริษัท และมุ่งสู่การเติบโตของธุรกิจในระดับโลก Hilarie เข้าร่วมกับ Salesforce โดยมาจาก Intuit ที่ซึ่งเธอเป็นประธานการขายตรงเพื่อธุรกิจขนาดเล็กและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร
Hilarie เริ่มต้นอาชีพของเธอที่ Oracle Corporation ซึ่งตลอดเวลา 18 ปีที่นั่นเธอได้รับตำแหน่งการทำงานอันหลากหลายรวมไปถึง Senior Vice President ของ Oracle Direct ที่ซึ่งเธอช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัทให้เกิดขึ้ออย่างรวดเร็วทั้งตลาดในทางเทคโนโลยีและแอพพลิเคชัน ปัจจุบัน Hilarie รับตำแหน่งหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของ Tableau, Zendesk และเป็น Vice Chair ของ Pancreatic Cancer Action Network เธอยังคงรับตำแหน่ง Advisory Council ที่ Harris School of Public Policy ของ University of Chicago ก่อนหน้านี้เธอรับตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของ Informatica ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทเอกชน Hilarie ได้ปริญญาโทในสาขา Public Policy จาก University of Chicago และปริญญาตรีจาก Mills College เธออาศัยอยู่ใน San Francisco Bay Area กับ Steve สามีของเธอและลูกสาวอีกสองคน
Michael Frandsen

Michael Frandsen

Workday
Michael Frandsen ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2017 Michael Frandsen เป็นผู้นำทีมผลิตภัณฑ์ของบริษัทซอฟต์แวร์ Workday, Inc. ตั้งแต่เดือนมกราคม 2010 ปัจจุบัน คุณ Frandsen ดำรงตำแหน่ง Executive Director ของทีมผลิตภัณฑ์ Workday, Inc. และมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ การรับรองคุณภาพ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ คุณ Frandsen เคยเป็น Executive Vice President ด้านผลิตภัณฑ์ สนับสนุน และส่งมอบ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2015 จนถึงเดือนตุลาคม 2017 คุณ Frandsen เคยรับหน้าที่ Senior Vice President ด้านผลิตภัณฑ์ของ Workday ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2012 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2015 และตำแหน่ง Vice President ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2010 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2012 คุณ Frandsen ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านการเงินและระบบข้อมูลจาก University of Colorado ที่ Boulder
Thomas Szkutak

Thomas Szkutak

คณะกรรมการบริหาร
คุณ Szkutak ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 คุณ Szkutak เคยดำรงตำแหน่ง Senior Vice President และ Chief Financial Officer ของ Amazon.com Inc. ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2002 จนถึงมิถุนายน 2015 คุณ Szkutak ได้ทำหน้าที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ Intuit inc. ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์แห่งหนึ่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 และเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ athenahealth, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีดูแลสุขภาพ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2016 อีกทั้งคุณ Szkutak ยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาและพันธมิตรการปฏิบัติการของ Advent International ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2017 คุณ Szkutak สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจาก Boston University
Michael Curtis

Michael Curtis

คณะกรรมการบริหาร
Michael Curtis ดำรงตำแหน่ง Vice President of Engineering ของ Airbnb, Inc., ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแล Marketplace และบริการการต้อนรับแบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2013 จนถึงเดือนมีนาคม 2019 คุณ Curtis ทำหน้าที่เป็น Director of Engineering ของ Facebook, Inc., ซึ่งเป็นบริษัทโซเชียลมีเดีย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2011 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2013 ในปัจจุบัน คุณ Curtis ดำรงตำแหน่ง Trustee ของคณะกรรมการของ Harvey Mudd College