Hoppa till huvudinnehåll

Best practice 12 min läsning

Försäljningsplan för 30-60-90 dagar för chefer, säljare och försäljningsregioner

Lägg grunden för trovärdighet och självsäkerhet med en tydlig försäljningsplan för 30-60-90 dagar.

Av Donny Kelwig, Upphovsman

Senast uppdaterad 2023-06-20

Skriva en 30-60-90-dagarsplan för framgång

En ny säljare lär inte som genom ett trollslag överträffa företagets toppsäljare första dagen på jobbet. För att en nyanställd ska kunna nå och överträffa säljkvoten behövs tid och en väldefinierad plan. En av de populäraste planerna för framgång i en ny miljö är 30-60-90-dagarsplanen.

I den här guiden visar vi hur du formulerar en användbar tremånadersplan för chefer, säljare och nya regioner. Vi ger också flera exempel på 30-60-90-dagarsplaner för försäljning som du kan hämta inspiration när du skapar din egen.

Men först behöver vi gå igenom exakt vad en 30-60-90-dagars försäljningsplan är och varför den är viktig.

Vad är en 30-60-90-dagarsplan?

30-60-90-dagarsplanen är en tremånadersstrategi för att effektivt utbilda nya säljare eller börja sälja i nya regioner. Den beskriver tydligt alla åtgärder och mål som hjälper säljarna att bekanta sig med sitt nya företag eller sin nya region och hur de på bästa sätt når sin maximala (och mest hälsosamma) produktivitetsnivå. Med en robust 30-60-90-dagsplan på plats har företagen betydligt större chans att få ut mesta möjliga av nya regioner, säljare och chefer.

Tremånadersplanen är dessutom ett utmärkt verktyg för säljare som vill göra ett bra intryck på jobbintervjun. Att du kommer dit med en plan visar att du vet vad du talar om och hjälper dig att skilja dig från andra kandidater. Den ger dessutom chefer och säljare en realistisk bild av hur framgångsrik den nyanställda eller den nya regionen kommer att vara på lång sikt.

30-60-90-dagars försäljningsplan i korthet

En 30-60-90-dagarsplan kan utformas på en mängd olika sätt. Skapa den variant som fungerar bäst för ditt företag. Den grundläggande tanken är att varje 30-dagarsperiod utgör ett nytt fokusområde: utbildning, implementering respektive förbättring.

I korthet kan planen se ut så här:

 1. Dag 1–30: Utbildning
  I den här fasen lär sig den nyanställda så mycket som möjligt om företaget, dess produkter eller tjänster och dess kunder. När det handlar om en ny försäljningsregion tillbringar säljteamet och säljcheferna den här perioden med att lära sig om det geografiska området, dess demografi, marknad och ideala kunder.
 2. Dag 31–60: Implementering
  I den här fasen börjar den nya säljaren eller chefen implementera vad hen har lärt sig och gå in djupare på försäljnings- och resultatmätningsprocessen. När det gäller en ny region börjar säljteamet och säljcheferna sondera terrängen, hitta nya leads och bygga relationer.
 3. Dag 61–90: Förbättring
  Den tredje månaden ägnas åt att titta närmare på aktiviteterna och utfallet från föregående månad för att identifiera misslyckanden och segrar. Ni finjusterar processen för att förbättra sådant som inte fungerar optimalt och vänder sedan blicken mot framtiden.

Det viktiga är att inte gå för fort fram. En 30-60-90-dagars försäljningsplan som är ogenomtänkt eller oklar hjälper er inte att skörda nya framgångar.

Vilka är fördelarna med att skapa en 30-60-90-dagarsplan?

Det finns flera fördelar med att formulera en tremånadersplan, oavsett om du vill göra ett bra intryck på jobbintervjun eller prestera på topp de första veckorna på ditt nya jobb.


 • Gör ett bestående intryck: Genom att komma förberedd visar du att du menar allvar med att göra bra ifrån dig. Detta gäller i synnerhet när företag anställer en säljare. Rekryterande chefer brukar bli mycket imponerade (och tacksamma) när en säljare kommer till intervjun med en färdig 30-60-90-dagarsplan för försäljning.

 • Undvik utbrändhet: När du tar dig an din nya roll kanske du pressar dig själv att tidigt ta på dig mycket arbete. Men då riskerar du att bränna ut dig. En tremånadersplan hjälper dig att skapa ett hållbart tempo som gör att du kan arbeta hårt utan att tänja dig till bristningsgränsen.

 • Hantera din tid bättre: När du börjar med något nytt kommer du alltid att vara långsammare än andra som är mer erfarna. Men om du har en färdig plan kan du hantera tiden bättre och bli mer flexibel när det gäller att lägga tid på uppgifter som kräver din fulla uppmärksamhet.

 • Bygg upp tillit hos chefer och kollegor: Att sätta upp mål som kräver samtal med kollegor och chefer är ett utmärkt sätt att lära dig mer om företaget. Som bonus bidrar det till att skapa förtroende mellan dig och dina medarbetare. Det kan vara svårt att börja i en ny roll eller region, men du har större chans att lyckas om du anstränger dig för att lära känna människor som kan vägleda dig.

 • Skaffa dig verktygen du behöver för att ständigt bli bättre: Planeringen tar inte slut efter de första 90 dagarna. Men när du har genomfört en 30-60-90-dagarsplan har du ett stabilt ramverk för att sätta upp mål och genomföra dem inför framtiden. Du har dessutom verktyg för att följa upp dina mål, mäta dina prestationer och finslipa din kompetens.

Nu när du vet hur en grundläggande 30-60-90-dagarsplan ser ut och fördelarna med att använda den ska vi ta en titt på några konkreta exempel.

Exempel på 30-60-90-dagarsplaner

Här kommer några generella exempel på hur olika 30-60-90-dagarsplaner för försäljning skulle kunna se ut. Tänk på att varje mål kan (och bör) delas upp i mindre delmål som ryms i dagsschemat.

30-60-90-dagars försäljningsplan: Exempel med nyanställd säljare

Rekryterande chefer älskar när sökande till ett säljarjobb kommer till intervjun med en förberedd 30-60-90-dagars försäljningsplan. Det här är en utmärkt taktik när du vill visa att du vet hur man sätter upp mål och planerar i förväg. Alternativt kan den nya säljaren skapa en plan tillsammans med sin chef under de första dagarna på det nya jobbet.

Här är ett exempel på hur en 30-60-90-dagarsplan kan se ut för en nyanställd säljare:

Fas 1: Dag 1–30

 • 1. Slutföra inskolning och utbildning
 • 2. Bekanta dig med företagets uppdrag
 • 3. Lära dig om företagets produkter och/eller tjänster
 • 4. Undersöka målmarknaden och ideala kundprofiler
 • 5. Lära dig namnen på alla i teamet och/eller på företaget samt deras roller
 • 6. Planera in uppföljningsmöten med regionalchefer varje vecka för att diskutera framsteg
 • 7. Undersöka konkurrenssituationen

Mall för försäljningsplan som kan anpassas

Använd vår kostnadsfria mall för försäljningsplan för att beskriva dina försäljningsmål för det kommande året och definiera de strategier som ditt team kommer att använda för att uppnå dem.

Fas 2: Dag 31–60

 • 1. Följa med en högpresterande medlem i säljteamet för att se hur hen arbetar
 • 2. Skaffa dig praktisk erfarenhet av att prata med potentiella kunder
 • 3. Öva rollspel med chefer/teammedlemmar
 • 4. Sätta upp försäljningsmål
 • 5. Föra en detaljerad dagbok över alla försäljningsaktiviteter

Fas 3: Dag 61–90

 • 1. Gå igenom säljdagboken och identifera förbättringsområden
 • 2. Testa nya arbetssätt
 • 3. Skapa ett dagsschema som ligger i linje med företagets verksamhet
 • 4. Be om feedback från teammedlemmar och regionchefer

30-60-90-dagarsplan: Exempel med chef

Motiverande säljkvoter är utmärkta, men det behövs mer än så för att leda ett nytt säljteam. När du som ny chef ska anpassa dig till ett säljteam är en solid tremånadsplan ett effektivt verktyg för att förmedla förväntningar och ta reda på hur människor reagerar på stegvisa förändringar.

Här är en 30-60-90-dagarsplan för distriktsäljchefer:

Fas 1: Dag 1–30

 • 1. Lär dig viktiga detaljer (födelsedagar, vad personen gillar eller inte gillar osv.) om varje teammedlem
 • 2. Identifiera eventuella verktyg för försäljningshantering som du behöver, till exempel CRM-system
 • 3. Gör noggranna efterforskningar om konkurrenter och aktuella marknadstrender
 • 4. Gå igenom teamrapporter för att bekanta dig med medlemmarnas individuella styrkor och svagheter
 • 5. Observera och notera teammedlemmarnas dagliga aktiviteter
 • 6. Inför minst en mindre verksamhetsförändring baserat på feedback från teamet

Fas 2: Dag 31–60

 • 1. Identifiera kunskapsluckor i teamet
 • 2. Sätt upp nya och mätbara mål för teammedlemmarna baserat på rapporterna
 • 3. Inför minst en mindre förändring för att stötta teamet
 • 4. Ta fram en handlngsplan för de närmaste 30 dagarna

Fas 3: Dag 61–90

 • 1. Formulera strategier för nya utbildnings-/coachningstillfällen
 • 2. Inhämta nödvändig information för att ta fram en prognos för hur en ny strategi skulle kunna ge bättre utfall
 • 3. Skapa ett strukturerat schema för hur föreslagna ändringar ska implementeras

Tänk på att vissa av målen kan vara svåra att nå om du behöver skapa rapporter och analysera data manuellt. Använd en effektiv CRM-plattform och programvara för försäljningscykeln för att underlätta tidskrävande uppgifter, som att generera rapporter och beräkna resultatstatistik, så att du kan nå dina mål snabbare och med större exakthet.

30-60-90-dagarsplan: Exempel med ny säljregion

Att sälja i en ny region kan vara förknippat med många osäkerhetsfaktorer. Ta dig tid att formulera en detaljerad 30-60-90-dagarsplan för den nya regionen. Det hjälper dig att jämna marken för långsiktig framgång och vinst i en obekant miljö.

Här är ett exempel på en 30-60-90-dagarsplan för en ny region:

Fas 1: Dag 1–30

 • 1. Definiera marknaden/miljön i den nya regionen
 • 2. Undersök konkurrenssituationen
 • 3. Studera och lär dig om demografin
 • 4. Utför en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter, hot)
 • 5. Formulera en profil över den ideala kunden
 • 6. Identiifiera de mest lönsamma kontona i regionen
 • 7. Identifiera de viktigaste försäljningsnyckeltalen för regionen
 • 8. Ta fram en handlngsplan för de närmaste 30 dagarna

Fas 2: Dag 31–60

 • 1. Definiera tydligt dina försäljningsmål (se till att de är SMARTa: specifika, mätbara, accepterade, relevanta, tidsbestämda)
 • 2. Bestäm vilka nyckeltal du ska fokusera på
 • 3. Hitta nya leads
 • 4. Skapa en optimerad process för att koppla samman säljare med potentiella och befintliga kunder
 • 5. Ta fram en handlngsplan för de närmaste 30 dagarna

Fas 3: Dag 61–90

 • 1. Be om feedback från säljteamet och potentiella och befintliga kunder
 • 2. Finjustera planen baserat på feedback
 • 3. Ta fram en försäljningsprognos för resten av året
 • 4. Skapa ett standardiserat schema som ligger i linje med företagets försäljningsstrategi

Tänk på att formulera en plan som är tillräckligt konkret för att gå att följa men tillräckligt flexibel för att gå att justera vid behov. Vi visar hur det går till i nästa avsnitt.

Skriva en 30-60-90-dagarsplan för försäljning

Det finns inga tydliga regler för hur en 30-60-90-dagarsplan ska se ut. Huvudsaken är att den är enkel att följa, vilket betyder att den ska vara kortfattad och välstrukturerad. De flesta planer består av mellan tre och åtta sidor. Allt som är längre än så är för mycket. Allt som är kortare än så kan få dig att framstå som underpresterande.

Vad som ska ingå i en 30-60-90-plan

Varje plan ska innehålla tydliga och realistiska mål, en tidsplan för när målen ska nås och en metod för att mäta framgång.

Låt oss titta på ett av exemplen från det förra avsnittet: 30-60-90-dagarsplanen för en nyanställd säljare. Ett av målen i fas 1 är att lära dig om företagets produkter. För att kunna sälja produkten behöver du naturligtvis förstå hur den fungerar och varför den är värdefull. Det finns visserligen inget kvantifierbart mått för att mäta hur väl du känner till en produkt, men du kan fortfarande bedöma din kunskap med hjälp av andra metoder.

I din detaljerade 30-60-90-dagarsplan skulle du kunna formulera mål, mått och tidsplan så här:

Mål: Lära dig om företagets produkter

 • Läsa igenom produktkatalogen minst 30 minuter varje dag.

 • Prata med minst tre kollegor om produkten varje vecka.

 • Läsa minst 20 produktrecensioner från kunder varje dag.

Mått: Kunna tala med någon om produkten i 15 minuter och svara på alla frågor – utan att titta i katalogen – i slutet av månaden.

Tänk på att alla lär sig på olika sätt. Din plan må likna en annan persons plan, men detaljerna bör anpassas så att de stämmer överens med hur du lär dig och arbetar på bästa sätt.

Ta hjälp av programvara för att genomföra en framgångsrik 30-60-90-dagarsplan

Att skapa planen är den enkla biten. Att genomföra den är desto svårare – men rätt programvara kan göra det lättare.

Zendesk Sell är ett molnbaserat CRM-system för hela processen som gör det enkelt och okomplicerat att sätta upp mål och mäta framgång. Med kraftfulla rapport- och analysfunktioner, resultatmätvärden och verktyg för att hantera arbetsuppgifter visar den i vilken mån du når dina mål och var det finns utrymme för förbättringar.

Registrera dig för en demo i dag och se hur Zendesks lättanvända plattform kan hjälpa ditt säljteam att sätta upp och nå konkreta försäljningsmål.

Relaterade berättelser

Best practice
9 min läsning

Värdekedja: Definition, exempel och vägledning

Värdekedjan ger dig verktygen för att maximera ditt företags värde och vinstmarginal genom att utvärdera alla affärsverksamheter.

Best practice
11 min läsning

5 strukturer för försäljningsprovisioner: Fördelar, nackdelar och hur du väljer rätt

Välj rätt provisionsstruktur för att hålla säljare motiverade och förbättra din vinst.