Hoppa till huvudinnehåll

Best practice 9 min läsning

Värdekedja: Definition, exempel och vägledning

Värdekedjan ger dig verktygen för att maximera ditt företags värde och vinstmarginal genom att utvärdera alla affärsverksamheter.

Av Donny Kelwig, Upphovsman

Senast uppdaterad 2023-06-12

Alla chefer i världen ägnar en del av sin dag åt att fundera på hur de ska få sina produkter och tjänster att sticka ut och samtidigt gå med vinst. Det är alla företags dröm: Skapa bra produkter och tjäna mycket pengar.

Även om det är lätt att formulera är det inte lätt att genomföra. Så vad skiljer de företag som går till toppen från de som går i konkurs och brinner upp? Företag lyckas eller misslyckas av olika skäl, men ett av de viktigaste skälen är deras konkurrensfördelar.

En värdekedja är en modell som hjälper företag att fastställa sina konkurrensfördelar och förfina sina affärsmetoder för att arbeta med maximal effektivitet och största möjliga vinstmarginal.

Läs vidare för att få veta mer om värdekedjan, värdekedjemodeller och exempel.

Vad är en värdekedja?

Värdekedjan är en affärsmodell som används för att undersöka alla företagsaktiviteter som är involverade i att ta en produkt eller tjänst från idé till säljbar produkt.

Idealiskt sett kan företagen använda värdekedjemodellen för att stärka sin synvinkel och utöka sin vinstmarginal – mer effektivitet och färre kostnader.

Generellt sett finns det två sätt att förbättra ”värdet” i din värdekedja:

 1. Öka det sociala värdet av ditt företag och dina produkter genom produktkvalitet och varumärkets trovärdighet så att konsumenterna köper mer.
 2. Sänk kostnaderna för din produkt och produktion för att uppmuntra kunderna att köpa mer och öka vinstmarginalerna.

Du kan också använda värdekedjeanalys för att öka vinsten genom att söka efter förbättringar i specifika aktiviteter inom försäljnings- och produktionslinjerna.

Genom att antingen öka värdet eller minska kostnaderna utifrån företagets värdekedja skapar du en konkurrensfördel på marknaden och finslipar dina försäljningsstrategier.

Fördelar i värdekedjan

Med hjälp av ramverket för värdekedjan kan ditt företag förstå och analysera var kostnadseffektiviteten är bra eller dålig inom organisationen. När du tittar på ditt företags värdekedja på ett analytiskt sätt kan du:

 • Beslut om stöd för olika affärsverksamheter.

 • Identifiera områden med ineffektivitet och korrigera dem.

 • Förstå sambanden och ansvaret mellan olika aspekter av din verksamhet.

 • Optimera effektiviteten samtidigt som du sänker kostnaderna

 • Skapa en kostnadsfördel gentemot konkurrenterna

 • Se exakt var din verksamhet lyckas

Det kan tyckas vara mycket arbete att granska varje enskild företagsaktivitet för att fastställa din konkurrensfördel, men den insikten gör skillnad. Precis som nyckeltal och rapportering informerar din försäljningsverksamhet och dina strategier, informerar en omfattande värdekedjeanalys besluten i hela verksamheten.

Leverantörskedja vs. värdekedja

Leverantörskedja vs. värdekedja

Även om leverantörskedjan och värdekedjan till en början verkar likadana finns det några viktiga skillnader.

Med en leverantörskedja arbetar företaget med logistik och leverantörer som tillverkar produkten och sedan distribuerar den. Ett företags värdekedja skiljer sig åt genom att det är en uppsättning aktiviteter (t.ex. produktutveckling, marknadsföring och leverans) som sker under hela leveranskedjeprocessen.

Kort sagt är leverantörskedjor mer synonyma med verksamhetsstyrning och kundnöjdhet, medan en värdekedja är mer inriktad på företagsledning och konkurrensfördelar.

Porters värdekedja: Definition och komponenter

Branschens nuvarande förståelse och modell för värdekedjan kommer från Michael Porters bok från 1985, Competitive Advantage. Med tanke på hur snabbt trenderna förändras inom försäljningen visar det faktum att vi fortfarande använder den här modellen hur bra den fungerar och hur mycket den har gynnat företagen genom åren.

Porter delar upp värdekedjeanalysen i fem primära aktiviteter och fyra sekundära aktiviteter som tillsammans skapar ett värde som är större än kostnaden för att utföra dessa aktiviteter var för sig.

Denna utgångspunkt är följande: Du gör vinst när den totala kostnaden för att producera din produkt är lägre än det belopp du säljer produkten för. Många företag misslyckas dock med att noggrant följa varje aspekt av produktutvecklingen och missar möjligheter att öka vinstmarginalerna.

Porters VCA-komponenter

VCA-tabellen är indelad i två delar: primära aktiviteter och sekundära (eller stödjande) aktiviteter. Den primära verksamheten är inriktad på tillverkning av varor och tjänster, medan den sekundära verksamheten stöder den primära verksamheten:

Primär verksamhet

 • Inkommande logistik: Tillgänglighet till råvaror, lagerhållning och distribution (i princip allt i din leveranskedja).
 • Operationer: Skapande av produkter från råvaror
 • Utgående logistik: Leverans av produkter till kunderna, inklusive lager, transport och distribution.
 • Marknadsföring och försäljning: Alla interaktioner och aktiviteter i samband med reklam och försäljning.
 • Tjänst: Alla former av interaktion med kundsupport och varumärkets trovärdighet.

Sekundär verksamhet

 • Infrastruktur: Alla administrativa, ekonomiska, ledningsmässiga, planeringsmässiga eller juridiska åtgärder som behövs för att stödja den primära verksamheten.
 • Teknisk utveckling: Tekniska förbättringar av befintliga maskiner, maskinvara eller programvara för att stödja den primära verksamheten.
 • Hantering av mänskliga resurser: Processen för att anställa och leda arbetstagare
 • Inköp: Inköp i samband med inköp av råvaror eller anläggningstillgångar (t.ex. leverantörsavgifter och urval).

Porters modell visar att nyckeln till en framgångsrik analys av värdekedjan är att identifiera vilka processer som kan drivas effektivare och genomföra korrigeringar i tid.

Värdekedjemodellen: Hur man skapar en

Värdekedjemodell

Om du vill öka företagets effektivitet och öka värdet på dina produkter eller tjänster kan du överväga att skapa en värdekedjemodell. Att bygga upp en värdekedjemodell för ditt företag är en upprepad process i fyra steg:

 1. Identifiera underaktiviteterna till var och en av dina primära aktiviteter.

 2. Identifiera delaktiviteterna för varje sekundär verksamhet.

 3. Hitta kopplingar mellan alla aktiviteter.

 4. Upptäck möjligheter att öka värdet eller minska kostnaderna.

Precis som försäljningen är värdekedjan en cykel som du kan utvärdera i olika punkter för att se till att du uppnår maximal hastighet. Varje steg är betydelsefullt och ger möjligheter till förbättring. Om du har försäljning i åtanke kan du tänka på värdekedjan som din affärsrörelse.

1. Identifiera underaktiviteterna till var och en av dina primära aktiviteter.

Enligt Porter finns det tre typer av underaktiviteter för var och en av de fem primära aktiviteterna:

 • Direkt verksamhet

 • Indirekt verksamhet

 • Kvalitetssäkring

Direkt verksamhet

Direkta aktiviteter är aktiviteter som skapar värde på egen hand. Se till exempel på den primära verksamheten inom inkommande logistik. En direkt aktivitet kan vara att kontakta leverantörer för att hitta nya råvaror.

Indirekt verksamhet

Indirekt verksamhet stöder direkt verksamhet och gör att den kan fungera smidigt. Om vi återigen tittar på den direkta aktiviteten – att kontakta leverantörer för att få nya råvaror – kan den indirekta aktiviteten som stöd vara att hålla en uppdaterad loggbok med kontaktuppgifter till leverantörer.

Kvalitetssäkringsverksamhet

Kvalitetssäkringsverksamheten säkerställer att både direkt och indirekt verksamhet kontinuerligt uppfyller en viss kvalitetsstandard. Om vi tar kontakt med säkra leverantörer och registrerar deras kontaktuppgifter kan en kvalitetssäkringsaktivitet vara att undersöka leverantörerna och se till att deras företagsvärderingar stämmer överens med era.

Om du till exempel marknadsför dig själv som ett miljövänligt företag vill du troligen köpa ditt material från andra miljövänliga företag.

2. Identifiera delaktiviteterna för varje sekundär verksamhet.

Steg två följer i stort sett parametrarna från steg ett. När du granskar dina sekundära aktiviteter vill du dock försöka hitta underaktiviteter som också kompletterar de primära aktiviteterna.

Kom ihåg: Syftet med dina sekundära aktiviteter är att stödja de primära aktiviteterna, så när du letar efter sekundära aktiviteter ska de göra samma sak.

3. Hitta kopplingar mellan alla aktiviteter.

Företagens verksamhet sker sällan i ett vakuum. De flesta, om inte alla, åtgärder som ditt företag vidtar påverkar andra aspekter av ditt företag. Tricket är att identifiera dessa länkar så att du kan lära dig att dra nytta av dem.

Om du till exempel ska välja leverantör kan flera faktorer påverka processen, så du måste ställa dig frågor som:

 • Har du arbetat med dem tidigare?

 • Vad tar de ut för avgifter?

 • Var är de belägna?

 • Kommer övergången att uppväga produktkostnaderna?

 • Hur snabbt kan de leverera råvarorna?

Genom att besvara dessa frågor kan du undvika att välja fel leverantör. Du vill till exempel inte välja en leverantör med längre frakt- eller transportavstånd – det skulle påverka produktionstakten negativt, vilket påverkar produktpriset. Detta påverkar i sin tur målgruppen, vilket påverkar den totala försäljningen.

Om du arbetar med en övergripande företagsbudget och väljer att investera i förnödenheter av högre kvalitet måste pengarna tas från budgeten för en annan aktivitet. Det är viktigt att veta vilka delar av företaget som skapar mest värde så att du kan fatta ett välgrundat beslut om var pengarna ska komma ifrån.

4. Upptäck möjligheter att öka värdet eller minska kostnaderna

När du har upprättat en omfattande lista över länkar och aktiviteter kan du försöka hitta möjligheter att öka värdet för kunden eller minska kostnaderna för företaget. Det är också dags att leta efter aktivitetsfickor som inte tillför något större värde, t.ex. föråldrad programvara som du fortfarande betalar för eller gamla annonser som du har glömt att avbryta.

Du kan också utvärdera relationer och se vilka som fortfarande är till nytta för dig. Alla affärsrelationer är inte gjorda för att hålla, så använd din affärsutvecklingsgrupp för att klippa av alla lösa trådar.

Nyttja vår kostnadsfria mall för värdekedjan

Är du redo att skapa en egen värdekedjeanalys? Är ditt företag redo att identifiera tillväxtområden och avslöja vilka aktiviteter som ger dina kunder mest värde? Använd vår mall som hjälp för att vägleda dig.

Exempel på värdekedja

Värdekedja, färgglada block

Låt oss nu ta en titt på ett exempel på en förkortad värdekedja för Apple, Inc. och dess primära aktiviteter:

Använd en enkel CRM för att hantera din värdekedja

Optimeringstips kan vara till hjälp, men den verkliga hemligheten för att hantera din värdekedja är ett kraftfullt CRM. Värdekedjor är användbara, men de kräver att man analyserar och spårar en stor mängd data för hela företaget.

Med effektiv och enkel CRM-programvara kan du spåra data och kommunikation automatiskt, vilket innebär att du inte behöver sammanställa eller leta efter något när det är dags att analysera din värdekedja.

Zendesk Sell kombinerar datarapporter på begäran med oklanderlig kommunikation så att inget faller mellan stolarna. Tack vare en anpassningsbar och intuitivt utformad försäljningskontrollpanel kan ditt företag samla in de data du behöver utan att slösa resurser.

Relaterade berättelser

Best practice
11 min läsning

5 strukturer för försäljningsprovisioner: Fördelar, nackdelar och hur du väljer rätt

Välj rätt provisionsstruktur för att hålla säljare motiverade och förbättra din vinst.

Best practice
12 min läsning

Försäljningsplan för 30-60-90 dagar för chefer, säljare och försäljningsregioner

Lägg grunden för trovärdighet och självsäkerhet med en tydlig försäljningsplan för 30-60-90 dagar.