ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คู่มือความคล่องตัวสำหรับ SMB เตรียมตัวเพื่อความสำเร็จระยะยาว

เพื่อให้พร้อมรับมือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม SMB ต้องตอบสนองได้โดยเร็วต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนผันไป นั่นหมายถึงต้องมีความคล่องตัว โดยออกแบบทีม กระบวนการ และเทคโนโลยีให้ตรงตามความต้องการเหล่านั้น ไม่ใช่แค่เพื่อหนึ่งปีอันโกลาหล แต่สำหรับทุกปีต่อจากนี้ไป

โชคยังดีที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ปีที่เกิดการระบาด แต่บริษัทต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างศักยภาพด้านความคล่องตัวและเสริมให้แข็งแกร่งเมื่อเวลาผ่านไป

คู่มือความคล่องตัวนี้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่หาจากที่ไหนไม่ได้ ซึ่งมาจากผู้นำธุรกิจ ผู้จัดการ และเอเจนต์ด้านประสบการณ์ลูกค้าและการบริการลูกค้ากว่า 4,000 ราย กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปลงมือได้จริงและเหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจขนาดเล็ก

เรียนรู้วิธีเพื่อเพิ่มความคล่องตัวมากขึ้นโดย:

  1. เปลี่ยนการรับฟังลูกค้าให้ง่ายขึ้น

  2. ออกแบบทีมให้มีประสิทธิภาพเสมอเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

  3. ลงทุนในเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นซึ่งส่งเสริมเป้าหมาย CX

คู่มือความคล่องตัวสำหรับ SMB เตรียมตัวเพื่อความสำเร็จระยะยาว