Whitepaper

การบริการลูกค้าที่สนทนามากขึ้น

ความนิยมของตัวเลือกในการส่งข้อความโซเชียลอย่าง WhatsApp และ Facebook Messenger นั้นเพิ่มขึ้นแทบชั่วข้ามคืน รายงานของเราจะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีตามให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

Published March 4, 2021
Last updated March 18, 2021

หลายสิ่งเปลี่ยนไปในปี 2020 รวมทั้งพฤติกรรมลูกค้าไม่ใช่แค่การติดต่อกับบริษัทที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์เท่านั้น แต่ลูกค้าหลายคนใช้วิธีเดียวกันนี้ในการสื่อสารในชีวิตส่วนตัว โดยใช้ช่องทางส่งข้อความอย่าง WhatsApp และ Facebook Messenger

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ประเมินข้อมูลจากธุรกิจ 90,000 แห่งที่ใช้ Zendesk ใน 175 ประเทศ พร้อมทั้งความคิดเห็นจากลูกค้า เอเจนต์ ผู้นำด้านประสบการณ์ลูกค้า และผู้ซื้อเทคโนโลยีจากการใช้ข้อมูลเชิงลึกดังกล่าว เราได้วิเคราะห์เป็นเทรนด์สำคัญด้านการส่งข้อความของปีนี้