ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รายงาน: สถานะความแข็งแกร่ง CX ในกลุ่ม SMB ในเอเชียแปซิฟิก

ดูว่า CX ของบริษัทคุณอยู่ในจุดใดเมื่อเทียบกับ SMB ในภูมิภาค

ธุรกิจทุกขนาดจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับประสบการณ์ลูกค้า (CX) แต่คงยากที่จะรู้ว่าควรเน้นทุ่มเทให้เรื่องใดในเมื่อต้องเผชิญความไม่แน่นอนในโลกหลังการระบาดครั้งใหญ่ เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ มีข้อมูลประกอบเพื่อการตัดสินใจที่ดี Zendesk ร่วมมือกับ ESG Research เพื่อสร้างกรอบงานเกี่ยวกับความแข็งแกร่งด้าน CX และความสำเร็จด้าน CX หลังจากสัมภาษณ์ผู้นำด้าน CX จากทั่วโลก ESG ได้แบ่งความแข็งแกร่ง CX เป็นสี่ระดับ:


  • ผู้เชี่ยวชาญ ธุรกิจที่ปฏิบัติงานด้าน CX ได้อย่างราบรื่น น่ายกย่อง

  • ผู้เติบโต ธุรกิจที่เชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อย ๆ

  • ผู้กำลังพัฒนา ธุรกิจที่อยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ และยังต้องพัฒนาต่อไป

  • ผู้เริ่มต้น ธุรกิจที่เสี่ยงต่อการถูกทิ้งห่าง

ข้อมูลที่ค้นพบเกี่ยวกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางนั้น ซึ่งอ้างอิงจากธุรกิจในออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ได้ผ่านการสรุปเป็นรายงานฉบับล่าสุด: สถานะความแข็งแกร่ง CX ในกลุ่ม SMB ในเอเชียแปซิฟิก: การวิจัยบ่งชี้ว่าการยกระดับความแข็งแกร่ง CX คือภารกิจสำคัญ

ดูว่า CX ของคุณอยู่ในจุดใด:

  1. สัดส่วนของ SMB ใน APAC ซึ่งเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เติบโตในส่วนตลาดนี้เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบปีต่อปี

  2. SMB ผู้เชี่ยวชาญมีแนวโน้มที่จะบรรลุเกินเป้าหมายด้านความพึงพอใจของลูกค้า 31.5 เท่า

  3. SMB ระดับผู้เชี่ยวชาญมีแนวโน้มว่าได้ขยายฐานลูกค้า 5.9 เท่า

ผลการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว:

การยกระดับความแข็งแกร่ง CX คือภารกิจสำคัญ