ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการดูแลช่วยเหลือลูกค้าในขั้นพื้นฐาน

Zendesk Suite $49

เริ่มต้นที่ $49/เดือน

Zendesk เพื่อการขาย

ดูราคา

Support Team

$19 ต่อ Agent/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี

ดูคุณลักษณะ
 • Ticketing แบบครบวงจรทั้งในอีเมล, ทวีต และโพสต์ใน Facebook ระบบครบวงจรเพื่อการเข้าถึงลูกค้าทางอีเมล, ทวีต และโพสต์ใน Facebook และเปลี่ยนสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้เป็น Tickets
 • กฎทางธุรกิจ เริ่มต้น Workflows ที่ตั้งทริกเกอร์ให้เริ่มงานจากการเปลี่ยนแปลงในใบสั่งงานหรือเงื่อนไขตามเวลา Zendesk มาพร้อมกับกฎทางธุรกิจที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งเราแนะนำให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
 • รายละเอียดลูกค้าและประวัติการโต้ตอบ มอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ได้เห็น และแสดงปฏิสัมพันธ์ล่าสุดที่มีกับลูกค้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีบริบทที่พวกเขาต้องทราบเพื่อจะสามารถมอบความช่วยเหลือได้
 • Dashboard การรายงานและประสิทธิภาพ เพิ่มวิสัยทัศน์ในระดับใบสั่งงาน ความพึงพอใจของลูกค้า และประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ด้วยDashboardแนวทางปฏิบัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
 • Apps และ Integrations - Prebuilt เข้าถึงกว่า 1,000 Apps และ Integrations ที่สร้างไว้ล่วงหน้า (Prebuilt apps and integrations) มากมายให้เลือกใช้จากใน Zendesk Marketplace เพื่อรวมเครื่องมือโปรดและข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของคุณเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่หนึ่งบรรทัด หรือสร้าง Apps เฉพาะตัวสำหรับใช้ในบัญชีของคุณเองด้วยการใช้ App หรือ Channel Framework หากคุณเป็นลูกค้าแผน Professional หรือ Enterprise คุณยังสามารถสร้าง Apps เฉพาะตัวสำหรับใช้ในบัญชีของคุณเอง ด้วยการใช้ App หรือ Channel Framework

Support Professional

$49 ต่อ Agent/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี

ดูคุณลักษณะ
 • Ticketing แบบครบวงจรทั้งในอีเมล, ทวีต และโพสต์ใน Facebook ระบบครบวงจรเพื่อการเข้าถึงลูกค้าทางอีเมล, ทวีต และโพสต์ใน Facebook และเปลี่ยนสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้เป็น Tickets
 • กฎทางธุรกิจ เริ่มต้น Workflows ที่ตั้งทริกเกอร์ให้เริ่มงานจากการเปลี่ยนแปลงในใบสั่งงานหรือเงื่อนไขตามเวลา Zendesk มาพร้อมกับกฎทางธุรกิจที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งเราแนะนำให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
 • รายละเอียดลูกค้าและประวัติการโต้ตอบ มอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ได้เห็น และแสดงปฏิสัมพันธ์ล่าสุดที่มีกับลูกค้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีบริบทที่พวกเขาต้องทราบเพื่อจะสามารถมอบความช่วยเหลือได้
 • Dashboard การรายงานและประสิทธิภาพ เพิ่มวิสัยทัศน์ในระดับใบสั่งงาน ความพึงพอใจของลูกค้า และประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ด้วยDashboardแนวทางปฏิบัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
 • Apps และ Integrations - Prebuilt and custom เข้าถึงกว่า 1,000 Apps และ Integrations ที่สร้างไว้ล่วงหน้า (Prebuilt apps and integrations) มากมายให้เลือกใช้จากใน Zendesk Marketplace เพื่อรวมเครื่องมือโปรดและข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของคุณเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่หนึ่งบรรทัด หรือสร้าง Apps เฉพาะตัวสำหรับใช้ในบัญชีของคุณเองด้วยการใช้ App หรือ Channel Framework หากคุณเป็นลูกค้าแผน Professional หรือ Enterprise คุณยังสามารถสร้าง Apps เฉพาะตัวสำหรับใช้ในบัญชีของคุณเอง ด้วยการใช้ App หรือ Channel Framework
 • เวลาทำการ Essential ระบุเวลาทำการใน Zendesk ของคุณเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าคุณพร้อมให้การสนับสนุนเวลาใดบ้าง
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าให้ลูกค้ามอบฟีดแบ็คเกี่ยวกับประสบการณ์การสนับสนุนด้วยการให้คะแนนใบสั่งงานที่แก้ปัญหาได้แล้ว เมื่อคุณเปิดใช้งาน CSAT (การให้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า) ผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลใน 24 ชั่วโมงภายหลังจากใบสั่งงานนั้นถูกเปลี่ยนสถานะเป็นแก้ไขแล้วที่ขอให้พวกเขาประเมินคร่าวๆ ถึงประสบการณ์ที่ได้รับ
 • เนื้อหาและการสนับสนุนแบบหลายภาษา มอบการสนับสนุนและศูนย์ความช่วยเหลือในภาษาท้องถิ่นหลากหลายภาษา (กว่า 40 ภาษา)
 • การปรับแก้อัตโนมัติ ลบหมายเลขบัตรเครดิตออกจากใบสั่งงานขาเข้า ข้อคิดเห็น และฟิลด์แบบกำหนดเอง เพื่อป้องกันไม่ให้หมายเลขบัตรเครดิตถูกจัดเก็บไว้ใน Zendesk เพื่อให้คุณสามารถคุ้มครองข้อมูลอันเป็นความลับได้
 • การจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) วัดค่าได้ถึงระดับนาทีและนำไปใช้ตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด สามารถเพิ่ม SLA ลงไปยังมุมมองใดก็ได้ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเห็นสถานะได้ง่ายและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด โดยวัดเป็นหน่วยนาทีและปรับตามเงื่อนไขที่คุณตั้ง

Support Enterprise

$99 ต่อ Agent/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี

ดูคุณลักษณะ
 • Ticketing แบบครบวงจรทั้งในอีเมล, ทวีต และโพสต์ใน Facebook ระบบครบวงจรเพื่อการเข้าถึงลูกค้าทางอีเมล, ทวีต และโพสต์ใน Facebook และเปลี่ยนสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้เป็น Tickets
 • กฎทางธุรกิจ เริ่มต้น Workflows ที่ตั้งทริกเกอร์ให้เริ่มงานจากการเปลี่ยนแปลงในใบสั่งงานหรือเงื่อนไขตามเวลา Zendesk มาพร้อมกับกฎทางธุรกิจที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งเราแนะนำให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
 • รายละเอียดลูกค้าและประวัติการโต้ตอบ มอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ได้เห็น และแสดงปฏิสัมพันธ์ล่าสุดที่มีกับลูกค้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีบริบทที่พวกเขาต้องทราบเพื่อจะสามารถมอบความช่วยเหลือได้
 • Dashboard การรายงานและประสิทธิภาพ เพิ่มวิสัยทัศน์ในระดับใบสั่งงาน ความพึงพอใจของลูกค้า และประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ด้วยDashboardแนวทางปฏิบัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
 • Apps และ Integrations - Prebuilt and custom เข้าถึงกว่า 1,000 Apps และ Integrations ที่สร้างไว้ล่วงหน้า (Prebuilt apps and integrations) มากมายให้เลือกใช้จากใน Zendesk Marketplace เพื่อรวมเครื่องมือโปรดและข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของคุณเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่หนึ่งบรรทัด หรือสร้าง Apps เฉพาะตัวสำหรับใช้ในบัญชีของคุณเองด้วยการใช้ App หรือ Channel Framework หากคุณเป็นลูกค้าแผน Professional หรือ Enterprise คุณยังสามารถสร้าง Apps เฉพาะตัวสำหรับใช้ในบัญชีของคุณเอง ด้วยการใช้ App หรือ Channel Framework
 • เวลาทำการ Expanded ระบุเวลาทำการใน Zendesk ของคุณเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าคุณพร้อมให้การสนับสนุนเวลาใดบ้าง
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าให้ลูกค้ามอบฟีดแบ็คเกี่ยวกับประสบการณ์การสนับสนุนด้วยการให้คะแนนใบสั่งงานที่แก้ปัญหาได้แล้ว เมื่อคุณเปิดใช้งาน CSAT (การให้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า) ผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลใน 24 ชั่วโมงภายหลังจากใบสั่งงานนั้นถูกเปลี่ยนสถานะเป็นแก้ไขแล้วที่ขอให้พวกเขาประเมินคร่าวๆ ถึงประสบการณ์ที่ได้รับ
 • เนื้อหาและการสนับสนุนแบบหลายภาษา มอบการสนับสนุนและศูนย์ความช่วยเหลือในภาษาท้องถิ่นหลากหลายภาษา (กว่า 40 ภาษา)
 • การปรับแก้อัตโนมัติ ลบหมายเลขบัตรเครดิตออกจากใบสั่งงานขาเข้า ข้อคิดเห็น และฟิลด์แบบกำหนดเอง เพื่อป้องกันไม่ให้หมายเลขบัตรเครดิตถูกจัดเก็บไว้ใน Zendesk เพื่อให้คุณสามารถคุ้มครองข้อมูลอันเป็นความลับได้
 • การจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) วัดค่าได้ถึงระดับนาทีและนำไปใช้ตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด สามารถเพิ่ม SLA ลงไปยังมุมมองใดก็ได้ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเห็นสถานะได้ง่ายและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด โดยวัดเป็นหน่วยนาทีและปรับตามเงื่อนไขที่คุณตั้ง
 • การกำหนดหัวข้อสนทนาตามทักษะเจ้าหน้าที่ ส่งใบสั่งงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมตามความเชี่ยวชาญ เพื่อที่พวกเขาจะได้รับใบสั่งงานที่พวกเขาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล
 • บทบาทและสิทธิที่กำหนดเอง ระบุสิทธิ์เฉพาะตัวให้กับเจ้าหน้าที่ และควบคุมว่าพวกเขาเข้าใช้อะไรใน Zendesk ได้บ้าง
 • Agent Workspace ที่ปรับเปลี่ยนเองได้ แสดงแบบฟอร์มใบสั่งงานและมาโครที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงานนั้นและเลือกแอพล่วงหน้าที่สามารถขยายและยุบได้
 • พื้นที่เก็บข้อมูล Third-party เก็บข้อมูล ไฟล์ต่างๆ ของ Zendesk และข้อมูล Third-party ไว้ในแพลตฟอร์มเปิดและยืดหยุ่นของเรา อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละแผนได้ ที่นี่
 • Sandbox test environment จำลองการกำหนดค่าระบบใบสั่งงานของคุณ การปรับแต่ง และข้อมูลเมตาเข้าไว้ในสำเนาบางส่วนของสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ใช้งานจริงเพื่อทำการทดสอบ พัฒนา และ/หรือเพื่อจุดประสงค์ด้านการฝึกอบรม

Icon: Bar graph

สำรวจ Zendesk Suite

มอบประสบการณ์ด้านการสนทนาในทุกช่องทางด้วยโซลูชันบริการอันครบถ้วนที่ใช้งานได้ง่าย และทรงพลังในทุกระดับการใช้งาน

ดู แผน Zendesk Suite

Logo: Zendesk

ทดลอง Zendesk แบบเต็มประสบการณ์

ดูว่าธุรกิจของคุณจะเพิ่มปริมาณและสถานที่เชื่อมต่อกับลูกค้าให้มากขึ้นได้อย่างไร

ทดลองใช้ Suite ฟรี

คำถามที่ถามกันบ่อย พร้อมคำตอบ

ซื้อ

ฉันจะซื้อซอฟต์แวร์ได้อย่างไร

หลังจากคลิก “ซื้อเลย” คุณจะสร้างบัญชี Zendesk และสามารถซื้อซอฟต์แวร์ได้ทันที คุณสามารถชำระเงินอย่างง่ายดายได้ด้วยบัตรเครดิตหรือ Paypal ลูกค้าที่ต้องการซื้อผ่านตัวแทนขายของเราสามารถเลือกจ่ายผ่านใบแจ้งหนี้ได้

สัญญามีระยะเวลาเท่าใด ฉันสามารถอัพเกรดหรือดาวน์เกรดการสมัครใช้บริการได้หรือไม่

แผนเป็นแบบเดือนต่อเดือนหรือรายปี คุณสามารถเริ่ม/หยุดหรือเปลี่ยนแปลงแผนของคุณได้ทุกเวลา (แต่โปรดทราบว่าไม่มีการคืนเงินสำหรับกรณีการยกเลิกหรือการดาวน์เกรด) อ่านรายละเอียดที่นี่ หรือ ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันต้องการอะไรที่มากกว่าระบบการออกใบสั่งงาน - คุณมีตัวเลือกอะไรอีก

หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แผน Zendesk Suite นั้นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเตรียมตัวและเริ่มต้น โดยยมีทุกสิ่งที่ทีมของคุณจำเป็นต้องใช้ในการมอบการบริการที่ราบรื่นในทุกช่องทางในราคาที่คุ้มค่า เริ่มต้นที่ $49 ต่อ Agent/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

มี Add-on เพิ่มเติมหรือไม่

เพื่อเสริมแผนที่คุณมีอยู่แล้ว คุณสามารถซื้อการใช้งานเพิ่มเติมและ Add-ons ตามปริมาณการรับงานได้ผ่านฝ่ายขายของเรา ดูรายละเอียดแผนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

การทดลองใช้

การทดลองใช้มีรายละเอียด อย่างไร

เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติแผน Support Professional ทั้งหมด หากคุณต้องการทดลองใช้แผนใดโดยเฉพาะ โปรดติดต่อเรา ในระหว่างการทดลองใช้ คุณสามารถเลือกแผนและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือ Paypal จากในบัญชีของคุณได้

เกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้

เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้ ข้อมูลและการตั้งค้าของคุณยังคงอยู่ดังเดิม คุณสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกซื้อแผนได้

ทั่วไป

เจ้าหน้าที่คืออะไร

เจ้าหน้าที่คือคำที่ใช้เรียกใครก็ตามที่ทำการเข้าสู่ระบบ Zendesk ตัวแทนการ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการต้องใช้สิทธิ์การใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ของตนเอง เพิ่มเจ้าหน้าที่ได้มากเท่าที่คุณต้องการไม่ว่าจะในแผนใด

สิ่งใดให้ทำให้แน่ใจได้ว่าจะสามารถใช้ Zendesk ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด?

ลูกค้าที่ใช้แผนใดก็ตามของ Zendesk จะสามารถเข้าถึงการซัพพอร์ททางออนไลน์ อีเมล และโทรศัพท์ รวมไปถึงการเข้าถึง Zendesk Help Center และ Community ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีคู่มือและ On-damand Training เพื่อให้คุณแน่ใจว่าทีมของคุณจะบรรลุเป้าหมาย

Zendesk สามารถทำงานร่วมกันกับแอพพลิเคชันอื่นๆ ได้หรือไม่

เรามีแอพและการทำงานร่วมกันนับพันที่สร้างไว้แล้วล่วงหน้ารอคุณอยู่ใน Zendesk Marketplace คุณยังสามารถสร้างแทบทุกอย่างที่คุณต้องการบนแพลตฟอร์ม Zendesk ผ่านการใช้ API สำหรับนักพัฒนา

คุณจะปกป้องข้อมูลของลูกค้าได้อย่างไร

เราได้รวมคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยระดับ Enterprise พร้อมการตรวจสอบที่ครอบคลุมทั้งแอพพลิเคชัน ระบบ และเครือข่ายเพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าและองค์กรได้รับการปกป้องตลอดเวลา ลองดู มาตรการการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ที่เราใช้เพื่อปกป้องธุรกิจและลูกค้าของคุณ

หากยังมีคำถามเพิ่มเติม

ที่ Help Center เราเปิดทำการ 24/7 หรือติดต่อไปที่ ทีมสนับสนุนสากลของเราได้ เราคอยให้ความช่วยเหลืออยู่!