ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คู่มือความคล่องตัว: บริษัทขนาดใหญ่จะทำคะแนนจากความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน CX ได้อย่างไร

ด้วยข้อมูลที่หาจากที่ไหนไม่ได้และข้อมูลเชิงลึกที่นำไปลงมือได้จริง คู่มือความคล่องตัวนี้จะช่วยให้บริษัทขนาดใหญ่พร้อมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

หากบริษัทต่าง ๆ ไม่ได้จะแสดงศักยภาพด้านความคล่องตัวก่อนที่จะเกิดการระบาดครั้งใหญ่นี้ ตอนนี้ถึงเวลาแล้ว ในปีที่ผ่านมา วิธีดำเนินธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ่ได้เปลี่ยนไป ขณะที่การไปให้ถึงจุดสูงสุดนั้นไม่ใช่งานง่าย การรักษาตำแหน่งนั้นเอาไว้ต้องอาศัยความรอบคอบตลอดเวลา ต้องเต็มใจที่จะทิ้งกลวิธีที่ล้าสมัย และสบายใจกับความไม่แน่นอนที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

Zendesk ได้สำรวจผู้นำธุรกิจ ผู้จัดการ และเอเจนต์ในด้านประสบการณ์ลูกค้าและการบริการลูกค้ากว่า 4,000 ราย และได้วิเคราะห์ความสามารถด้านความคล่องตัวที่สำคัญจากบริษัทมากกว่า 90,000 แห่งใน 175 ประเทศที่ใช้ Zendesk เพื่อช่วยให้บรรดาองค์กรขนาดใหญ่เตรียมพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น

เรียนรู้วิธีเพื่อเพิ่มความคล่องตัวมากขึ้นโดย:

  1. เปลี่ยนการรับฟังลูกค้าให้ง่ายขึ้น

  2. ออกแบบทีมให้มีประสิทธิภาพเสมอเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

  3. ลงทุนในเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นซึ่งส่งเสริมเป้าหมาย CX

คู่มือความคล่องตัว: บริษัทขนาดใหญ่จะทำคะแนนจากความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน CX ได้อย่างไร