ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รายงาน: สถานะความแข็งแกร่ง CX ในกลุ่มบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ในเอเชียแปซิฟิก

การสร้างประสบการณ์ลูกค้า (CX) ที่ดีเยี่ยมอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และการรู้ว่าต้องลงทุนเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายนั้นใช่ว่าง่าย เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ มีข้อมูลประกอบเพื่อการตัดสินใจที่ดี Zendesk ร่วมมือกับ ESG Research เพื่อสร้างกรอบงานเกี่ยวกับความแข็งแกร่งด้าน CX และความสำเร็จด้าน CX ข้อมูลที่ค้นพบเกี่ยวกับบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ได้ผ่านการสรุปไว้ในรายงานนี้แล้ว: สถานะความแข็งแกร่ง CX ในกลุ่มบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่: การวิจัยบ่งชี้ว่าความแข็งแกร่ง CX Maturity คือภารกิจสำคัญ หลังจากสัมภาษณ์ผู้นำด้าน CX จากทั่วโลก ESG ได้แบ่งความแข็งแกร่ง CX เป็นสี่ระดับ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เติบโต ผู้กำลังพัฒนา และผู้เริ่มต้น โดยนิยามเรียงตามลำดับได้ว่า ธุรกิจที่ปฏิบัติงานด้าน CX ได้อย่างราบรื่น น่ายกย่อง ธุรกิจที่เชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจ ธุรกิจที่อยู่บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศด้าน CX และธุรกิจที่เสี่ยงต่อการถูกทิ้งห่าง รายงานนี้อ้างอิงการสำรวจข้อมูลจากผู้มีอำนาจตัดสินใจของธุรกิจในออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้

ดูว่า CX ใน APAC อยู่ในระดับใด:

  1. องค์กรในสิงคโปร์มีแนวโน้มว่าจะเผชิญปัญหาการรักษาเอเจนต์มากที่สุด: 18% ระบุว่าเป็นอะไรที่ท้าทายอย่างมีนัยสำคัญมากเมื่อเทียบกับบริษัทระดับเดียวกันในออสเตรเลีย (8%) ญี่ปุ่น (6%) และเกาหลีใต้ (7%)

  2. ผู้เชี่ยวชาญมีแนวโน้มที่จะบรรลุเกินเป้าหมายด้านความพึงพอใจของลูกค้า 13.8% เมื่อเทียบกับบริษัทในระดับเดียวกัน

  3. ผู้เชี่ยวชาญมีแนวโน้ม 52% ที่จะมีนโยบายการทำงานทางไกลที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เทียบกับผู้เริ่มต้นที่คิดเป็น 34%

ผลการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว:

การยกระดับความแข็งแกร่ง CX คือภารกิจสำคัญ