Sales Methodology

รวมกันดีกว่า: Zendesk ต้อนรับ Base

เจ้าหน้าที่มีความสุขทำให้ลูกค้ามีความสุข ถูกไหม นั่นคือหลักการที่ Zendesk ตั้งขึ้น และกว่าทศวรรษต่อมา ความสะดวกในการใช้งานของเราก็ยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ธุรกิจรักการบริการลูกค้าและแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของเรา วันนี้เรามีข่าวมาบอก: เรากำลังจะแบ่งปันความรักกับส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ: ทีมขาย Zendesk ประกาศวันนี้ว่ากำลังเข้าซื้อ Base