ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บทความ 1 min read

รายงานแนวโน้มประสบการณ์สำหรับลูกค้าของ Zendesk ประจำปี 2020

ความยึดมั่นของลูกค้าสามารถช่วยผลักดันความสำเร็จของธุรกิจ และประสบการณ์สำหรับลูกค้า (CX) นั้นผลักดันความยึดมั่น ข้อมูลบ่งบอกชัดเจน:

  • 74% ของลูกค้ามีแบรนด์หรือบริษัทที่ตนมีความรู้สึกยึดมั่น

  • 52% ของลูกค้ามีรายงานว่ายอมออกนอกเส้นทางเพื่อซื้อแบรนด์ที่พวกเขาชื่นชอบ

But loyalty must be cultivated and maintained—and without the right care, it’s easily lost. Influenced by each step of the experience that customers have with your company, from marketing promotions to the transparency of pricing models, and from the ease of the sales cycle to the quality of your customer service, loyalty also extends to the experience that customers have within your actual products or services. Our survey findings underscore this reality. With the Zendesk Benchmark, our data index of 45,000 companies using Zendesk, we explored how top companies provide experiences that keep customers returning and the best practices that separate the leaders from everyone else.

You can also get your personalized Customer Experience Performance Scorecard here.

The full report includes

  1. ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้าเมื่อพวกเขาติดต่อกับธุรกิจต่างๆ

  2. แนวโน้มสูงสุด 5 อันดับในอุตสาหกรรมประสบการณ์สำหรับลูกค้าปี 2020

  3. ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานจากบริษัทชั้นแนวหน้าที่ทำให้พวกเขาต่างจากคู่แข่ง

รายงานแนวโน้มประสบการณ์สำหรับลูกค้าของ Zendesk ประจำปี 2020