ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลบังคับใช้ 30 ธันวาคม 2022
วันที่อัปเดตล่าสุด: 15 ธันวาคม 2022
สำหรับคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเราฉบับก่อนหน้า โปรดคลิกที่นี่
สำหรับคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเราฉบับก่อนหน้าสำหรับเวอร์ชั่น Zendesk Events Policy ก่อนหน้านี้ของเรา โปรดคลิกที่นี่

สวัสดี Zendesk คือบริษัท CRM ที่เน้นการบริการซึ่งได้สร้างซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า เราจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ (“ประกาศ ”) เพื่ออธิบายให้ทราบว่าเราได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ประกาศฉบับนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อ Zendesk เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น (ตัวอย่าง: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Zendesk และข้อมูลการติดต่อระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ) Zendesk เป็นผู้ประมวลผล ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเราได้ทำการประมวลผลในนามของสมาชิกของเรา เมื่อพวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Zendesk เพื่อความชัดเจน ข้อความที่กล่าวมาหมายความว่าประกาศนี้จะไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Zendesk หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีที่สมาชิก Zendesk ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อสอบถามพวกเขาโดยตรง เราไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิกของเรา นอกจากนี้ ประกาศนี้ยังไม่มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงานในปัจจุบันและในอดีตของ Zendesk ผู้สมัครงาน หรือผู้รับเหมาและตัวแทนที่ทำหน้าที่คล้ายกัน

สารบัญ:

 1. คำนำ

 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและเปิดเผย

 3. วิธีที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 5. คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม

 6. ความปลอดภัยและการเก็บรักษา

 7. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

 8. ลิงก์ภายนอก

 9. ข้อมูลผู้ติดต่อ

 10. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย

 11. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร

 12. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับภูมิภาคอื่น

 13. การควบคุมเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

 14. Zendesk, Inc. ผู้แนะนำ

 

1. บทนำ

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับ Zendesk, Inc. และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 14 (“Zendes" “พวกเรา” “เรา” หรือ “ของเรา”) คำศัพท์ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่เรานำมาใช้แต่ไม่ได้กำหนดคำนิยามไว้ในประกาศ (เช่น เว็บไซต์ บริการ ผู้สมัครสมาชิก ตัวแทน ข้อมูลการติดต่อตัวแทน ฯลฯ) มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการสมัครสมาชิกฉบับหลักของเรา หากคุณพำนักอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร (“U.K.”) โปรดดูที่ข้อ 11 ของคำชี้แจงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิติบุคคลเฉพาะรายหรือหลายรายที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk ดูแลในฐานะผู้ควบคุมเท่านั้น (หมายถึงในส่วนที่ Zendesk ควบคุมเกี่ยวกับวิธีและเหตุผลที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) ซึ่งรวมไปถึงเมื่อคุณ:

 • เข้าเยี่ยมชมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ Zendesk.com, แอปพลิเคชัน Zendesk สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่, Zendesk Marketplace, พอร์ทัลผู้พัฒนาของ Zendesk, หน้าโซเชียลมีเดียที่เป็นแบรนด์ของเรา และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เราดำเนินงาน (เรียกรวมกันว่า “ทรัพย์สินดิจิทัล”)

 • ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมในการสัมมนาผ่านเว็บ กิจกรรม โปรแกรม การตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายของเรา

 • มีปฏิสัมพันธ์กับเราด้วยตนเอง เช่น เมื่อคุณมาติดต่อสำนักงานของเรา และ

 • สอบถามหรือมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์กับเรา

การเปลี่ยนแปลง: เราอาจจะอัปเดตประกาศนี้เป็นครั้งคราว โปรดกลับมาตรวจสอบการอัปเดตเป็นประจำ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราดำเนินการ คุณควรหยุดมีปฏิสัมพันธ์กับเรา หากเป็นข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในประกาศฉบับนี้โดยจะโพสต์การอัปเดตบนเว็บไซต์ของเราหรือในลักษณะอื่นที่เหมาะสม

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและเปิดเผย

ตารางด้านล่างอธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวมและฝ่ายที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วย บุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย: ตารางนี้ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนด

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวระบุ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และตัวระบุอุปกรณ์ (เช่น ตัวระบุโฆษณา และที่อยู่ IP)

 • บริษัทในเครือและบริษัทลูกภายใน Zendesk Group ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่และกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ บริษัทลูก หน่วยธุรกิจ และบริษัทอื่นๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการในอนาคตหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zendesk Group

 • ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยและแพลตฟอร์ม

 • กับบุคคลที่สามที่มีความจำเป็นในการทำธุรกรรม เช่น ผู้ประมวลผลบัตรเครดิต

 • พันธมิตรทางธุรกิจที่เราร่วมมือด้วยเพื่อร่วมกันทำการตลาดหรือขายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น พันธมิตรช่องทาง

 • กับบุคคลที่สามตามคำแนะนำของคุณ เช่น ผู้สนับสนุนกิจกรรม

 • ที่ปรึกษามืออาชีพ เช่น ทนายความ นักบัญชี และผู้สอบบัญชี

 • นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมของบริษัท รวมถึงหากเราขาย เข้าซื้อ หรือควบรวมทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา

 • บริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5 เช่น พันธมิตรด้านการตลาดและการโฆษณา

 • ฝ่ายที่คุณยินยอมให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

ข้อมูลเชิงพาณิชย์ รวมถึงความชื่นชอบ เช่น ข้อมูลประวัติหรือแนวโน้มในการซื้อและการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลธนาคาร

 • บริษัทในเครือและบริษัทลูกภายใน Zendesk Group ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่และกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ บริษัทลูก หน่วยธุรกิจ และบริษัทอื่นๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการในอนาคตหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zendesk Group

 • ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยและแพลตฟอร์ม

 • กับบุคคลที่สามที่มีความจำเป็นในการทำธุรกรรม เช่น ผู้ประมวลผลบัตรเครดิต

 • ที่ปรึกษามืออาชีพ เช่น ทนายความ นักบัญชี และผู้สอบบัญชี

 • นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมของบริษัท รวมถึงหากเราขาย เข้าซื้อ หรือควบรวมทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา

 • ฝ่ายที่คุณยินยอมให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

ข้อมูลกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ประวัติการท่องเว็บ ประวัติการค้นหา ข้อมูลอุปกรณ์ และข้อมูลอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บแบบพาสซีฟหรือการมีส่วนร่วมแบบแอ็คทีฟ) ที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราและการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการของเรา อีเมล และทรัพย์สินดิจิทัลอื่นๆ

 • บริษัทในเครือและบริษัทลูกภายใน Zendesk Group ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่และกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ บริษัทลูก หน่วยธุรกิจ และบริษัทอื่นๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการในอนาคตหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zendesk Group

 • ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยและแพลตฟอร์ม

 • บริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5 เช่น พันธมิตรด้านการตลาดและการโฆษณา

 • นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมของบริษัท รวมถึงหากเราขาย เข้าซื้อ หรือควบรวมทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา

ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น พิกัดตำแหน่งโดยประมาณตามที่อยู่ IP ตำแหน่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา (เช่น เมืองและรัฐที่คุณระบุผ่านทางแบบฟอร์มบนเว็บ) คุณสามารถที่จะควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ได้ผ่านทางการตั้งค่าของอุปกรณ์

 • บริษัทในเครือและบริษัทลูกภายใน Zendesk Group ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่และกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ บริษัทลูก หน่วยธุรกิจ และบริษัทอื่นๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการในอนาคตหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zendesk Group

 • ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัยและแพลตฟอร์ม

 • นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมของบริษัท รวมถึงหากเราขาย เข้าซื้อ หรือควบรวมทรัพย์สินของเราทั้งหมดหรือบางส่วน

 • บริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5 เช่น พันธมิตรด้านการตลาดและการโฆษณา

ข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ และประสาทสัมผัสอื่นๆ เช่น การบันทึกกล้องวงจรปิดในสถานที่ของเรา (เช่น หากคุณมาติดต่อที่สำนักงานของเรา) การบันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับฝ่ายขายหรือทีมสนับสนุนของเรา (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพหรือการฝึกอบรม ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) หรือการแชทสนับสนุนลูกค้าหรือบันทึกล็อกการรับส่งข้อความ

 • บริษัทในเครือและบริษัทลูกภายใน Zendesk Group ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่และกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ บริษัทลูก หน่วยธุรกิจ และบริษัทอื่นๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการในอนาคตหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zendesk Group

 • ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัยและแพลตฟอร์ม

 • นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมของบริษัท รวมถึงหากเราขาย เข้าซื้อ หรือควบรวมทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา

การอนุมานตามที่กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนด เช่น การตลาดที่คุณมีแนวโน้มที่จะตอบสนองในทางบวก

 • บริษัทในเครือและบริษัทลูกภายใน Zendesk Group ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่และกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ บริษัทลูก หน่วยธุรกิจ และบริษัทอื่นๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการในอนาคตหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zendesk Group

 • ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

 • นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมของบริษัท รวมถึงหากเราขาย เข้าซื้อ หรือควบรวมทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น หลักฐานการฉีดวัคซีนหรือเชื้อชาติและชาติพันธุ์ (เป็นตัวเลือก) (หากได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ)

 • บริษัทในเครือและบริษัทลูกภายใน Zendesk Group ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่และกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ บริษัทลูก หน่วยธุรกิจ และบริษัทอื่นๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการในอนาคตหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zendesk Group

 • ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

 • นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมของบริษัท รวมถึงหากเราขาย เข้าซื้อ หรือควบรวมทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา

 • ฝ่ายที่คุณยินยอมให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

นอกจากการเปิดเผยข้างต้น เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ตามนโยบายการขอข้อมูลโดยภาครัฐของเรา เราอาจลบการระบุตัวตนของข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ไม่ระบุชื่อ หรือเก็บรวบรวมเพื่อแบ่งปันกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต

3. วิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลพื้นฐานทางกฎหมาย

เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ และทรัพย์สินดิจิทัลให้กับคุณ รวมถึงการประมวลผลและการทำธุรกรรม; ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงคุณทรัพย์สินดิจิทัลและบริการของเราได้; ดำเนินการ บำรุงรักษา และปรับปรุงทรัพย์สินดิจิทัลและบริการของเรา; การติดต่อสื่อสารกับคุณ เช่น โดยการดำเนินการตามคำขอรับการสนับสนุนของคุณหรือการอัปเดตเกี่ยวกับความปลอดภัย; และการวิเคราะห์ ซ่อมแซม และติดตามปัญหาการบริการและคุณภาพ

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย; สัญญา; ภาระผูกพันตามกฎหมาย

เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราเอง ซึ่งรวมไปถึงการรักษารายการบันทึกทางธุรกิจภายในและการจัดทำรายงานภายใน การเรียกเก็บเงินและการดำเนินการทางบัญชีและหน่วยงานทางธุรกิจที่คล้ายกัน การตรวจสอบและการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ดำเนินการด้านการจัดการความปลอดภัยทางไอทีและงานที่เกี่ยวข้องกับไอที เช่น การดูแลระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายของเรา การประเมินและปรับปรุงธุรกิจ บริการ และทรัพย์สินดิจิทัลของเรา และทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และประมวลผลการสำรวจและการตอบแบบสอบถามของคุณ

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย; ภาระผูกพันตามกฎหมาย

เพื่อเหตุผลทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย; การดำเนินการ ใช้สิทธิ์ หรือแก้ต่างการร้องเรียนทางกฎหมาย; ปกป้องความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของทรัพย์สินของเราและสิทธิ์ของผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือบุคคลอื่น ตรวจสอบเนื้อหาหรือการกระทำที่ละเมิดนโยบาย และตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยหรือกิจกรรมที่เป็นอันตราย หลอกลวง ฉ้อโกง หรือผิดกฎหมายอื่นๆ

วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ (ได้แก่ ข้อมูลด้านสุขภาพ) สำหรับการมาติดต่อที่ออฟฟิศและกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อเหตุผลทางสาธารณสุขหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ภาระผูกพันตามกฎหมาย ผลประโยชน์สาธารณะ

สำหรับการทำตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือของบุคคลที่สาม เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมถึงการขอให้ทำการหรือเผยแพร่ข้อความรับรองหรือคำติชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ส่งการสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขายหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์ (ทางอีเมล โทรศัพท์ หรือช่องทางออนไลน์และออฟไลน์อื่นๆ) เกี่ยวกับบริการของเราหรือของบุคคลที่สาม อำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมของคุณ ประเมินการแสดงโฆษณาหรือมีส่วนร่วมในการปรับโฆษณาตามบริบท

คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดได้ที่นี่ หรือคลิกลิงก์ "ยกเลิกการสมัครรับ" ที่ด้านล่างของการสื่อสารทางการตลาดของเรา นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการการกำหนดค่าของอีเมลได้ที่นี่ โปรดทราบว่าเอกสารและข้อมูลการตลาดของเราบางรายการอาจใช้เทคโนโลยีการติดตามและเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อช่วยให้เราเข้าใจถึงความต้องการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อ 5 ด้านล่างและประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

ความยินยอม (ตามที่กฎหมายกำหนด); ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อดำเนินการตามคำขอในการแนะนำเมื่อคุณใช้บริการคำแนะนำของเราเพื่อแจ้งให้เพื่อนทราบเกี่ยวกับบริการของเรา รวมถึงโดยใช้ชื่อ ที่อยู่อีเมล ตำแหน่ง และชื่อบริษัทที่คุณแจ้งต่อเราเพื่อทำการติดต่อบุคคลที่คุณแนะนำ

คุณจะสามารถให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อคุณได้รับความยินยอมจากพวกเขาแล้วเท่านั้น

ความยินยอม (ตามที่กฎหมายกำหนด); ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ความหลากหลาย ความเท่าเทียมกัน และการยอมรับความแตกต่าง เช่น การส่งเสริมความคิดริเริ่มด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียมกัน และการยอมรับความแตกต่างและการเป็นตัวแทนภายในธุรกิจของเรา (ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต)

ความยินยอม (ตามที่กฎหมายกำหนด); ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การทำธุรกรรมขององค์กร เช่น การขาย การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การล้มละลาย และกิจกรรมอื่นๆ ขององค์กร

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย; ภาระผูกพันตามกฎหมาย

เมื่อคุณตกลงโดยสมัครใจให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความยินยอม

Zendesk จะเคารพในสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด คุณอาจมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข อัปเดต และในบางกรณี สามารถขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ (โดยต้องพิจารณาถึงข้อยกเว้น) คุณสามารถส่งคำขอได้ที่นี่

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรง รวมไปถึงเมื่อคุณลงทะเบียนและติดต่อกับเราโดยตรงผ่านทางทรัพย์สินดิจิทัล มาติดต่อที่ออฟฟิศของเรา หรือเข้าร่วมในกิจกรรม กิจกรรมทางการตลาด และการขยายตลาดของเรา

 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากนายจ้างของคุณ เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนๆ ซึ่งจะรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนหรือพนักงานคนอื่นๆ ของลูกค้า ซัพพลายเออร์ นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจของเราในปัจจุบัน ในอดีต และในอนาคต นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลของคุณจากเพื่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแนะนำบริการของเรา

 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับทรัพย์สินดิจิทัลของเรา (เช่น ที่อยู่ IP การตั้งค่าการเรียกดู และประวัติการซื้อ) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในข้อ 5 ด้านล่างและในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

 • ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ รวมถึงข้อมูลจากบันทึกสาธารณะและข้อมูลที่คุณแบ่งปันในฟอรัมสาธารณะ เช่น โซเชียลมีเดีย

 • ข้อมูลจากบุคคลที่สามอื่นๆ รวมถึงข้อมูลจากผู้ให้บริการเนื้อหาและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม นิติบุคคลที่เราเป็นพันธมิตรในการขายหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์และบริการ และเครือข่ายโซเชียลมีเดีย (รวมไปถึงวิดเจ็ตที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว เช่น ปุ่ม “ถูกใจของ Facebook”)

เราอาจรวมข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ ซึ่งรวมไปถึงแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สามและแหล่งข้อมูลสาธารณะเข้าด้วยกัน และใช้หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

5. คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ และนำเสนอตัวเลือกสำหรับคุณในการจัดการการตั้งค่าตามที่ได้อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา เทคโนโลยีการติดตามบางรายการช่วยให้เราสามารถติดตามกิจกรรมในอุปกรณ์ของคุณได้เมื่อเวลาผ่านไปและในอุปกรณ์และเว็บไซต์ต่างๆ แม้ว่าบางเบราว์เซอร์จะมีการตั้งค่า Do Not Track หรือ DNT ให้ แต่เราจะไม่ปฏิบัติตามการส่งสัญญาณดังกล่าวจากเว็บเบราว์เซอร์ในขณะนี้

6. ความปลอดภัยและการเก็บรักษา

เรารักษากระบวนการรักษาความปลอดภัยและมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเปิดเผย การดัดแปลง หรือการใช้โดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่มีความจำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หลังจากที่คุณและ/หรือบริษัทของคุณยุติความสัมพันธ์ทางสัญญากับเราหรือยุติความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรายการบันทึกเกี่ยวกับคุณไว้ในระบบของเราเพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเพียงพอหลังการยกเลิกสัญญา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ เช่น เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกิจและข้อผูกพันตามสัญญา เพื่อให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ภาษี หรือบัญชีที่ใช้บังคับ เมื่อเราไม่มีความต้องการทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างต่อเนื่องหรือเหตุผลทางกฎหมายเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เราจะลบ ไม่ระบุชื่อ หรือรวบรวมข้อมูล หรือหากไม่สามารถทำได้ (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลสำรอง) เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย และแยกออกจากการประมวลผลเพิ่มเติมใด ๆ จนกว่าจะสามารถทำการลบได้ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในเก็บรักษาที่มีผลบังคับใช้กับสถานการณ์เฉพาะของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดตามที่ระบุในข้อ 9 ด้านล่าง

7. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เว็บไซต์และบริการของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี และเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กผ่านทางออนไลน์ หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและเชื่อว่าเด็กได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อเราทางออนไลน์ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 9 ด้านล่าง

เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเรา คุณจะพบลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกหรือบริการออนไลน์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงลิงก์ที่ฝังตัวอยู่ในโฆษณาของบุคคลที่สาม เราไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวและนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณควรปรึกษาบุคคลที่สามดังกล่าวและคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบุคคลนั้น

9. ข้อมูลผู้ติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้หรือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Zendesk Group โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่: euprivacy@zendesk.com หรือ privacy@zendesk.com หรือที่:
บริษัท Zendesk, Inc.
Attn: Privacy Team
989 Market Street
San Francisco, CA 94103, United States

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งเป็นไปตามการรับรอง Privacy Shield ที่เรายังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างน่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระงับข้อพิพาทที่เป็นบุคคลที่สามในสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่นี่

10. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย

ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของรัฐแคลิฟอร์เนีย (“CCPA”) ข้อที่ 10 นี้จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับบุคคลที่พำนักอยู่ในในรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ Zendesk เป็นผู้ควบคุมวิธีและเหตุผลที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผล (โดยที่ CCPA ถูกเรียกว่า “ธุรกิจ”) และเป็นส่วนเสริมของประกาศทั้งหมดด้านบน ข้อ 10 นี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับพนักงาน ผู้สมัครงาน ผู้รับเหมา หรือตัวแทนในปัจจุบันหรือในอดีต

ก: การเปิดเผยการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติม:
ตารางด้านล่างแสดงถึงหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขาย แบ่งปัน หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ตามที่กฎหมายสิทธิความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนด สำหรับการอ้างอิง ตารางในข้อ 2 จะแสดงหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ประเภทขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย: หมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูก "ขายหรือแบ่งปัน"

ตัวระบุ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และตัวระบุอุปกรณ์ (เช่น ตัวระบุโฆษณา และที่อยู่ IP)

 • บริษัทที่ดำเนินการในส่วนคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5 เช่น พันธมิตรด้านการตลาดและการโฆษณา

 • พันธมิตรทางธุรกิจที่เราจับมือกันร่วมทำการตลาดหรือขายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น พันธมิตรช่องทาง

ข้อมูลเชิงพาณิชย์ รวมถึงความชื่นชอบ เช่น ข้อมูลประวัติหรือแนวโน้มในการซื้อและการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลธนาคาร

 • ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ประวัติการท่องเว็บ ประวัติการค้นหา ข้อมูลอุปกรณ์ และข้อมูลอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บแบบพาสซีฟหรือการมีส่วนร่วมแบบแอ็คทีฟ) ที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราและการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการของเรา อีเมล และทรัพย์สินดิจิทัลอื่นๆ

 • บริษัทที่ดำเนินการในส่วนคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5 เช่น พันธมิตรด้านการตลาดและการโฆษณา

ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น พิกัดตำแหน่งโดยประมาณตามที่อยู่ IP ตำแหน่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา (เช่น เมืองและรัฐที่คุณระบุผ่านทางแบบฟอร์มบนเว็บ) คุณสามารถที่จะควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ได้ผ่านทางการตั้งค่าของอุปกรณ์

 • บริษัทที่ดำเนินการในส่วนคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5 เช่น พันธมิตรด้านการตลาดและการโฆษณา

ข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ และประสาทสัมผัสอื่นๆ เช่น การบันทึกกล้องวงจรปิดในสถานที่ของเรา (เช่น หากคุณมาติดต่อที่สำนักงานของเรา) การบันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับฝ่ายขายหรือทีมสนับสนุนของเรา (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพหรือการฝึกอบรม ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) หรือการแชทสนับสนุนลูกค้าหรือบันทึกล็อกการรับส่งข้อความ

 • ไม่เกี่ยวข้อง

การอนุมานตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย เช่น การตลาดที่คุณมีแนวโน้มที่จะตอบสนองในทางบวก

 • ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น หลักฐานการฉีดวัคซีนหรือเชื้อชาติและชาติพันธุ์ (เป็นตัวเลือก) (หากได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ)

 • ไม่เกี่ยวข้อง

แม้ว่าเราจะไม่ได้ "ขาย" หรือ "แบ่งปัน" ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเงินในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่เรามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามปกติกับทรัพย์สินดิจิทัลของเราที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามซึ่งอาจถือเป็น "การขาย" หรือ "การแบ่งปัน" ตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย เราไม่มีเจตนาที่จะขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี เราไม่เก็บรวบรวมหรือประมวลผล "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" ตามที่ข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่ออนุมานลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับคุณ Zendesk จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามข้อยกเว้นของสิทธิ์ในการจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเท่านั้น

แรงจูงใจทางการเงิน: เราอาจนำเสนอผลประโยชน์หรือข้อเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ให้ส่วนลดหรือคูปองแก่บุคคลที่ทำแบบสำรวจ ในส่วนหนึ่งของแบบสำรวจเหล่านี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ ความชอบ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความคิดเห็น และคำตอบอื่นๆ ตามคำถามในแบบสำรวจ การเข้าร่วมการสำรวจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสำหรับการสำรวจ ซึ่งจะอธิบายถึงสิ่งจูงใจทางการเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจนั้นและวิธีการเข้าร่วม มูลค่าของข้อมูลของคุณจะเท่ากับมูลค่าของข้อเสนอพิเศษที่นำเสนอต่อคุณ เราคำนวณมูลค่าดังกล่าวโดยใช้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ คุณสามารถขอรับสิ่งจูงใจทางการเงินได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@zendesk.com หากเรานำเสนอสิ่งจูงใจทางการเงินประเภทอื่น เราจะแจ้งข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญของแต่ละข้อเสนอเมื่อเราขอให้คุณเข้าร่วม

ข: สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ:
ภายใต้ข้อจำกัดตามกฎหมาย ผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียบางรายอาจได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้

 • สิทธิ์ที่จะทราบ คุณมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ ประเภทของแหล่งข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของบุคคลที่สามที่เราได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวัตถุประสงค์ที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (“รายงานตามประเภท”) นอกจากนี้้ คุณยังสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณ (“รายงานเฉพาะรายการ”)

 • สิทธิ์ในการลบ คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมจากคุณ

 • สิทธิในการแก้ไข คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ไม่ถูกต้องที่เราได้เก็บรักษาไว้

 • สิทธิ์ในการเลือกไม่ถูกขายหรือแบ่งปัน เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามเพื่อแลกกับเงิน อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 5 เรามีการแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรโฆษณาและอนุญาตให้พันธมิตรโฆษณาเก็บรวบรวมข้อมูลจากทรัพย์สินดิจิทัลของเรา การแลกเปลี่ยนนี้อาจถือเป็น "การขาย" หรือ "การแบ่งปัน" ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย และคุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการ "ขาย" หรือ "แบ่งปัน" ข้อมูลส่วนบุคคลนี้

ผู้พำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียสามารถขอใช้สิทธิ์ในการทราบ สิทธิ์ในการลบ และสิทธิ์ในการแก้ไขโดยใช้แบบฟอร์มบนเว็บ หรือส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@zendesk.com เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณในลักษณะใดก็ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ห้ามไว้สำหรับการใช้สิทธิ์เหล่านี้

วิธีในการใช้สิทธิ์ทั้งหมดที่ในการเลือกที่จะไม่ถูกขายหรือแบ่งปัน: ในการใช้สิทธิ์ทั้งหมดที่ในการเลือกที่จะไม่ถูกขายหรือแบ่งปันในส่วนที่เกี่ยวกับ "การขาย" หรือ "การแบ่งปัน" ข้อมูล คุณต้องดำเนินการในทั้งสองขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ส่งคำขอใช้สิทธิ์ในการเลือกที่จะไม่ถูกขายหรือแบ่งปันโดยใช้แบบฟอร์มบนเว็บของเรา และ

 2. ปิดการใช้งานคุกกี้โฆษณาและเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ โดยคลิกที่ลิงก์ “ห้ามขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน” ในส่วนท้ายของเว็บไซต์ของเรา คุณต้องทำตามขั้นตอนนี้ที่แต่ละเว็บไซต์ของเราจากแต่ละเบราว์เซอร์และบนแต่ละอุปกรณ์ที่คุณใช้ ขั้นตอนเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้เราสามารถส่งสัญญาณคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งว่าคุณได้เลือกที่จะไม่ใช้ในแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่คุณใช้

หากคุณบล็อกคุกกี้ เราจะไม่สามารถปฏิบัติตามการขอใช้สิทธิ์ในการเลือกที่จะไม่ถูกขายหรือแบ่งปันข้อมูลอุปกรณ์ที่เราได้ทำการเก็บรวบรวมและเปิดเผยอบุคคลที่สามทางออนไลน์โดยอัตโนมัติต่โดยใช้คุกกี้ พิกเซล และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ หากคุณล้างคุกกี้ในเบราว์เซอร์ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนที่ 2 ด้านบนอีกครั้ง ตามขอบเขตที่กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนด เราจะเคารพสัญญาณการเลือกไม่ใช้ "ห้ามขายหรือแบ่งปัน" ที่ส่งในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปและเป็นที่รู้จักโดยธุรกิจในระดับเบราว์เซอร์ เช่น ฟิลด์ส่วนหัว HTTP หรือออบเจ็กต์ JavaScript

การตรวจสอบยืนยัน: ในการประมวลผลข้อมูลในแคลิฟอร์เนีย เราจะต้องได้รับข้อมูลเพื่อค้นหาคุณในบันทึกของเราหรือยืนยันตัวตนของคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของคำขอ ในกรณีส่วนใหญ่ เราจะร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ หากคุณส่ง "รายงานเฉพาะรายการ" ของสิทธิในการทราบ เราอาจขอคำชี้แจงที่ลงนามภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ ว่าคุณเป็นบุคคลที่คุณอ้างว่าเป็นดังกล่าวด้วย เราอาจร้องขอข้อมูลอื่นในบางกรณีและ/หรือใช้บุคคลที่สามเพื่อช่วยยืนยันตัวตนของคุณ

ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ: ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้สิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลของรัฐแคลิฟอร์เนียในนามของบุคคลที่พำนักอยู่ในแคลิฟอร์เนีย แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบตัวตนของบุคคลโดยตรงตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องติดต่อเราโดยส่งคำร้องขอผ่านเว็บฟอร์มของเราและระบุว่าบุคคลดังกล่าวได้ส่งคำร้องขอในฐานะตัวแทน เราอาจกำหนดให้ตัวแทนแสดงถึงอำนาจในการดำเนินการในนามของคุณโดยหลักฐานการอนุญาตจากคุณที่คุณลงนามกำกับ เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนกับเราโดยตรงหรือยืนยันกับเราโดยตรงว่าคุณได้ให้มอบอำนาจให้กับตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในการส่งคำขอ

เวลา: เราจะดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิ์ในการเลือกปฏิเสธที่จะขายหรือแบ่งปันภายในสิบห้าวันทำการนับจากวันที่เราได้รับคำขอ เราจะดำเนินการตามคำขอให้ลบและการขอทราบภายในสี่สิบห้าวัน เว้นแต่เราต้องใช้เวลามากขึ้น ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบและอาจใช้เวลามากถึงเก้าสิบวันในการดำเนินการตามคำขอของคุณ

11. ภาคผนวกสำหรับ EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร

เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นภาคผนวกของประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราในเขตเศรษฐกิจยุโรป (ได้แก่ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์) สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันในส่วนอื่นๆ ของประกาศและเงื่อนไขของข้อ 11 นี้ ให้ยึดตามข้อ 11 และจะมีผลเหนือกว่าในส่วนที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใน EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่เกี่ยวข้อง

ผู้ควบคุมข้อมูล: นิติบุคคลของ Zendesk หลักที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วย (เช่น นิติบุคคลที่ทำสัญญาการให้บริการกับคุณ นิติบุคคลที่ส่งสื่อการตลาดและการสื่อสารด้านการส่งเสริมการขายให้แก่คุณ หรือนิติบุคคลหลักในภูมิภาคที่คุณเข้าถึงไซต์ของเรา) จะเป็นผู้ควบคุมภายใต้ขอบเขตของประกาศฉบับนี้ ในกรณีส่วนใหญ่ จะเป็นบริษัท Zendesk, Inc. เว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ

ก: พื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผล:
โปรดดูที่ข้อ 3 สำหรับพื้นฐานทางกฎหมายที่เราปฏิบัติตามในการเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข: สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ:
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ คุณสามารถใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้:

 • สิทธิ์ในการเข้าถึง คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการยืนยันจากเราว่าเราได้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ รวมไปถึงสิทธิ์ในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ระหว่างการประมวลผล

 • สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล คุณสามารถได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณได้ให้ไว้กับเรา ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง เป็นที่ใช้กันโดยทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และมีสิทธิ์ที่จะโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นได้โดยไม่มีอุปสรรค สิทธิ์นี้จะมีอยู่ก็ต่อเมื่อการประมวลผลเป็นไปตามความยินยอมหรือสัญญาของคุณ และเป็นการประมวลผลที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติ

 • สิทธิในการแก้ไข คุณมีสิทธิ์ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

 • สิทธิในการปฏิเสธ คุณมีสิทธิ์ปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี

 • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล คุณสามารถขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี

 • สิทธิ์ในการลบ คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี

 • สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียน คุณมีสิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล หากการร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการแก้ไขอย่างน่าพอใจ คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการที่จะมีผลผูกพันซึ่งดำเนินการโดย “คณะกรรมการคุ้มครองความเป็นส่วนคชตัว”

 • สิทธิ์ในการปฏิเสธหรือเพิกถอนความยินยอม ในกรณีที่เราขอความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีอิสระที่จะปฏิเสธการอนุญาต หากคุณให้ความยินยอม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใดๆ ความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ

 • สิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ ประเภทการตัดสินใจอัตโนมัติที่อ้างถึงในข้อ 22(1) และ (4) กฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป/สหราชอาณาจักร (“GDPR”) จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีที่ใช้ในการตัดสินใจดังกล่าว ความสำคัญของการตัดสินใจ และผลที่อาจจะตามมา นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเข้าโดยมนุษย์ แสดงมุมมองของคุณ และโต้แย้งการตัดสินใจ

คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้โดยติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 9 ด้านบน โปรดทราบว่าเราอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอในการใช้สิทธิ์คุ้มครองข้อมูลในบางกรณี เช่น การให้สิทธิ์เข้าถึงอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นหรือส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา

ค การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ:
เนื่องจากเราดำเนินงานในทั่วโลก ผู้รับบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของประกาศฮบับนี้อาจจะอยู่ในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร ซึ่งไม่ได้ให้การปกป้องข้อมูลในระดับที่เพียงพอตามที่กำหนดโดยกฎหมายการปกป้องข้อมูลใน EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร การถ่ายโอนภายใน Zendesk Group หรือไปยังบุคคลที่สามที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สามจะดำเนินการโดยใช้กลไกการถ่ายโอนข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป และ/หรือ สหราชอาณาจักร ภาคผนวกของข้อสัญญากล่าว กฎข้อผูกมัดขององค์กรที่ได้รับอนุมัติ หลักปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติและกลไกการรับรอง บนพื้นฐานของการเสื่อมเสียตามกฎหมายที่อนุญาต หรือกลไกการถ่ายโอนข้อมูลที่ถูกต้องอื่นใดที่ออกหรืออนุมัติโดยหน่วยงานใน EEA สวิสเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร สามารถข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (รวมถึงสำเนา) กฎข้อผูกพันขององค์กรของเราได้ที่นี่ และหลักฐานการอนุมัติกฎข้อผูกพันขององค์กรของเราจะอยู่บนเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรปที่นี่ ประเทศที่สามบางแห่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่มีอำนาจของ EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักรว่าให้การคุ้มครองในระดับที่เพียงพอและไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อตามข้อ 9 ข้างต้น หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือสำเนาของกลไกการถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

Zendesk, Inc., FutureSimple Inc. และ Smooch Technologies US Inc. ปฏิบัติตามและได้รับการรับรองการปฏิบัติตามหลักการของกรอบข้อตกลงระหว่างยุโรปและสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ยึดตามการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเป็นกลไกที่ชอบด้วยกฎหมายในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และหากต้องการดูขอบเขตการรับรองของ Zendesk โปรดไปที่ลิงก์นี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Zendesk มุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ บุคคลใน EEA สหราชอาณาจักร และสวิสเซอร์แลนด์ที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสามารถส่งคำถามได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของประกาศฉบับนี้ Zendesk อยู่ภายใต้อำนาจการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐแห่งสหรัฐอเมริกาในการปฏิบัติตามหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Zendesk รักษาสัญญากับผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราที่จำกัดการเข้าถึง การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ควบคุมโดยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวตามภาระหน้าที่ในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา Zendesk อาจต้องรับผิดหากผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ที่เราใช้บังคับกับพวกเขา และเราต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรามีดังนี้: Zendesk, Inc., Attn: Privacy Team and DPO, 989 Market Street, San Francisco, CA 94103, United States, euprivacy@zendesk.com

12. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับภูมิภาคอื่น ๆ

 • ออสเตรเลีย: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk Group เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามที่ชี้แจงไว้ในประกาศนี้จะถูกเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย ปี 1988 (เครือจักรภพ) และหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย หากคุณไม่พอใจกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของเราหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาของเรา คุณสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมาธิการด้านข้อมูลแห่งออสเตรเลีย (“OAIC”) โดยสามารถติดต่อ OAIC ได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของพวกเขา อีกทางหนึ่ง คุณอาจร้องขอให้เราส่งต่อรายละเอียดการร้องเรียนของคุณไปยัง OAIC ได้โดยตรง

 • บราซิล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk Group เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตาม Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) บุคคลเหล่านั้นที่ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเราได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการเก็บรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้

 • แคนาดา: Zendesk Group จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Personal Information Protection and Electronic Documents Act, “PIPEDA”) ตามข้อผูกพันของ Zendesk Group ภายใต้ PIPEDA

 • ญี่ปุ่น: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk Group เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่น (Act on the Protection of Personal Information, “APPI”)

 • เนวาดา: ปัจจุบันเราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายของรัฐเนวาดา หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในเนวาดา คุณยังสามารถส่งอีเมลถึงเราโดยใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อใช้สิทธิ์ของคุณในการเลือกไม่รับการขายภายใต้กฎเกณฑ์การแก้ไขของเนวาดา §603A et seq.

 • นิวซีแลนด์: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk Group เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผล ตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ และจะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของนิวซีแลนด์ และหลักการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 13 ข้อของกฎหมาย (Information Privacy Principles, “NZ IPP”)

 • สิงคโปร์: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk Group เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผล ตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามข้อผูกพันของ Zendesk Group ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2012 (Personal Data Protection Act, “PDPA”)

 • สหราชอาณาจักร ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk Group เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผล ตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ จะถูกเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามข้อผูกพันของ Zendesk Group ภายใต้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักร ปี 2018 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ) (EU Exit) ปี 2019 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม แทนที่ หรือทดแทน (“UK”) GDPR”)

13. การควบคุมเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

คำแปลที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของคำชี้แจงนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่มีความคลุมเครือหรือข้อขัดแย้งระหว่างการแปล ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษเป็นที่เชื่อถือได้และมีการควบคุม

14. Zendesk, Inc. บริษัทในเครือ

Zendesk, Inc.; Zendesk Brasil Software Corporativo Ltda; Zendesk UK Limited; Zendesk International Limited; Zendesk APS; Zendesk Pty., Ltd; Kabushiki Kaisha Zendesk; Zendesk Incorporated; Zendesk GmbH; Zendesk Singapore Pte. Ltd.; Zendesk France SAS; Base sp. z o. o. (Base spółka z ograniczoną odpowiedzialnością); Zendesk Technologies Private Limited; FutureSimple Inc.; Zendesk Korea LLC; Smooch Technologies ULC; Cleverly, Unipessoal, LDA.; ZD Sub Holdings (U.S.); Zendesk Sweden AB.; Smooch Technologies US Inc. (U.S.); Zendesk S. de R.L. de C.V. (Mexico); Zendesk Technologies Spain S.L. (สเปน); Zoro TopCo, LP; Zendesk Netherlands B.V.; Zendesk Italy S.r.l.; Tymeshift Inc; Tymeshift doo Novi Sad; Tymeshift Portugal, Unipessoal Lda.