ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สัญญาการให้บริการของตัวแทนจำหน่าย

We have updated the Terms of Service applicable to the customers of Zendesk resellers which we now refer to as the “Subscription Services Agreement.” If You are a new Subscriber, then this Subscription Services Agreement will be effective as of December 2, 2019. If You are an existing Subscriber, We are providing You with prior notice of these changes which will be effective as of January 2, 2020. For a prior version of Our Subscription Services Agreement, please click here.

SUBSCRIPTION SERVICES AGREEMENT
APPLICABLE TO CUSTOMERS OF ZENDESK RESELLERS

You (“Subscriber,” “You,” “Your” or related terms) are acquiring a subscription to a Service (as defined below) operated by Zendesk from an unrelated third party authorized to sell such subscriptions (“Reseller”) under a separate agreement with Zendesk (“Reseller Agreement”). In addition to any terms and conditions related to Your use of the Service pursuant to any agreement by and between You and the Reseller, this Agreement contains the terms and conditions that govern Your access to and use of the Service. Zendesk is an express beneficiary of this Agreement, and in acquiring a subscription to the Service, You expressly acknowledge and agree that Zendesk shall have the right to enforce this Agreement against You and that this Agreement constitutes the entire agreement and supersedes any and all prior agreements between You and Zendesk with regard to Your subscription to the Service or Your access to or use thereof under this Agreement and Your agreement between You and the Reseller.

การยอมรับข้อตกลงนี้ไม่ว่าจะโดยการเข้าสู่ระบบ การใช้บริการ การอนุมัติ หรืออนุญาตให้ตัวแทนหรือผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงหรือใช้บริการ ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ ณ วันที่มีการเข้าถึงหรือใช้บริการดังกล่าว (“วันที่มีผล”)หากคุณกำลังทำข้อตกลงฉบับนี้ในนามของบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลอื่น (”นิติบุคคล”) แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้สำหรับของบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลนั้น และเป็นการยืนยันต่อ Zendesk ว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดข้อตกลงนี้กับบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลนั้นพร้อมด้วยบริษัทในเครือ ในการนี้คำว่า “สมาชิก” “คุณ” “ของคุณ” หรือคำตัวพิมพ์ใหญ่อื่นที่เกี่ยวข้องจะเป็นการอ้างถึงบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลนั้นพร้อมด้วยบริษัทในเครือในกรณีที่คุณไม่มีอำนาจดังกล่าวหรือคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ คุณต้องไม่ใช้งานหรืออนุญาตการใช้บริการใด ๆ

สารบัญ:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป:

 1. การเข้าถึงบริการ
 2. การใช้บริการ
 3. Cancellation and Termination
 4. ข้อมูลลับเฉพาะ
 5. ความเป็นเจ้าของและความปลอดภัยของข้อมูลการบริการ
 6. แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว
 7. การระงับชั่วคราว
 8. การบริการที่ไม่ใช่ของ Zendesk
 9. ทดลองใช้ฟรี
 10. บริการเวอร์ชั่นเบต้า
 11. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
 12. การรับรอง การรับประกัน และข้อจำกัดความรับผิดชอบ
 13. การชดใช้ค่าเสียหาย
 14. ข้อจำกัดของการเป็นหนี้
 15. Notice of Data Practices
 16. การมอบหมาย ข้อตกลงและการแก้ไขทั้งหมด
 17. การเป็นโมฆะ
 18. Export Compliance and Restrictions
 19. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
 20. ประกาศ
 21. กฎหมายที่บังคับใช้
 22. บทบัญญัติการสิ้นสุดการใช้งานของรัฐบาลกลาง
 23. Anti-Corruption
 24. การอยู่รอด
 25. คำจำกัดความ

Supplemental Terms and Conditions:

 1. Exhibit A: Service-Specific Terms
 2. Exhibit B: Region-Specific Terms
 3. Exhibit C: Consulting Services

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS