คู่มือแนะนำ

Customer experiences can be complicated, but your customers don’t have to know that. Read our how-to guides for actionable steps and behind-the-scenes tips for building better customer relationships.

บทความ

How to use Facebook Messenger for customer service

Messaging has emerged as one of the most popular support channels. Here’s how (and why) you can use Facebook Messenger for customer service.

เรื่องราวล่าสุด

How to craft a customer service philosophy that resonates บทความ

How to craft a customer service philosophy that resonates

To consistently provide great service, companies need an actionable customer service philosophy. Here’s how to create one that stands out.

Creating an FAQ page? Here’s what you need to know. บทความ

Creating an FAQ page? Here’s what you need to know.

Get creative with your FAQ page to provide robust self-service options and enrich your customer experience.

คู่มือการชมเชยจากลูกค้า: คุณจะทำให้ลูกค้าเป็นกระบอกเสียงที่ดีที่สุดได้อย่างไร บทความ

คู่มือการชมเชยจากลูกค้า: คุณจะทำให้ลูกค้าเป็นกระบอกเสียงที่ดีที่สุดได้อย่างไร

คำชมที่น่าชื่นใจจากลูกค้าของคุณจะช่วยดึงดูดธุรกิจใหม่ๆ เข้ามา ไม่ว่าบทความ พอดคาสต์ หรือวิดีโอ การรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างเป็นทางการ จะช่วยให้คุณแข่งขันในธุรกิจได้เสมอ

What is customer satisfaction? (And how to achieve it) บทความ

What is customer satisfaction? (And how to achieve it)

Customer satisfaction can make or break your business. Use this quick guide to learn what you need to do to keep customers happy.

จุดพลิกผันสู่โลกดิจิทัล: SMB จะเร่งความสำเร็จด้าน CX ได้อย่างไรในปี 2021 Guide

จุดพลิกผันสู่โลกดิจิทัล: SMB จะเร่งความสำเร็จด้าน CX ได้อย่างไรในปี 2021

บริษัทต่างๆ กำลังรีบรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าและติดต่อกับทีมที่ทำงานนอกสถานที่ รายงานของเราประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติที่อ้างอิงจากข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณตามทัน

จุดพลิกผันสู่โลกดิจิทัล: ธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่จะเร่งความสำเร็จด้าน CX ได้อย่างไรในปี 2021 Guide

จุดพลิกผันสู่โลกดิจิทัล: ธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่จะเร่งความสำเร็จด้าน CX ได้อย่างไรในปี 2021

บริษัทต่างๆ กำลังรีบรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าและติดต่อกับทีมที่ทำงานนอกสถานที่ รายงานของเราประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติที่อ้างอิงจากข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณตามทัน

How to run an actionable customer segmentation analysis บทความ

How to run an actionable customer segmentation analysis

If you’re working in customer service, then you know your customers better than anyone else at…

How to provide great social media customer service on Instagram Guide

How to provide great social media customer service on Instagram

Download the guide for tips on connecting with customers on Instagram.