คู่มือแนะนำ

Customer experiences can be complicated, but your customers don’t have to know that. Read our how-to guides for actionable steps and behind-the-scenes tips for building better customer relationships.

บทความ

Creating an FAQ page? Here’s what you need to know.

Get creative with your FAQ page to provide robust self-service options and enrich your customer experience.

เรื่องราวล่าสุด

The customer testimonial playbook: How to make customers your best advocates บทความ

The customer testimonial playbook: How to make customers your best advocates

Glowing testimonials from your customer will help you attract new business. From articles to podcasts to videos, these endorsements of your product or service will help you stay competitive.

What is customer satisfaction? (And how to achieve it) บทความ

What is customer satisfaction? (And how to achieve it)

Customer satisfaction can make or break your business. Use this quick guide to learn what you need to do to keep customers happy.

จุดพลิกผันสู่โลกดิจิทัล: SMB จะเร่งความสำเร็จด้าน CX ได้อย่างไรในปี 2021 Guide

จุดพลิกผันสู่โลกดิจิทัล: SMB จะเร่งความสำเร็จด้าน CX ได้อย่างไรในปี 2021

บริษัทต่างๆ กำลังรีบรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าและติดต่อกับทีมที่ทำงานนอกสถานที่ รายงานของเราประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติที่อ้างอิงจากข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณตามทัน

จุดพลิกผันสู่โลกดิจิทัล: ธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่จะเร่งความสำเร็จด้าน CX ได้อย่างไรในปี 2021 Guide

จุดพลิกผันสู่โลกดิจิทัล: ธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่จะเร่งความสำเร็จด้าน CX ได้อย่างไรในปี 2021

บริษัทต่างๆ กำลังรีบรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าและติดต่อกับทีมที่ทำงานนอกสถานที่ รายงานของเราประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติที่อ้างอิงจากข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณตามทัน

How to run an actionable customer segmentation analysis บทความ

How to run an actionable customer segmentation analysis

If you’re working in customer service, then you know your customers better than anyone else at…

How to provide great social media customer service on Instagram Guide

How to provide great social media customer service on Instagram

Download the guide for tips on connecting with customers on Instagram.

Adapting to rapid change Guide

Adapting to rapid change

These days, getting customer support right is more important than ever. Smaller firms must go above…

The best knowledge base article: 5 tips and a template บทความ

The best knowledge base article: 5 tips and a template

The key is to find the right mix of knowledge base article templates for your customer-audience