เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม Zendesk

เรื่องราวล่าสุด

Home-bound customers turn to messaging channels บทความ

Home-bound customers turn to messaging channels

Like the perfect storm, 2020 blew in and turned business on its head. And today, business…

SMB สามารถทำน้อยได้ผลมากในห้วงแห่งการเปลี่ยนแปลง บทความ

SMB สามารถทำน้อยได้ผลมากในห้วงแห่งการเปลี่ยนแปลง

Few have felt the impacts of COVID-19 more than small businesses. But there are opportunities to build a CX response that punches above your weight.

Refitting retail service and support Whitepaper

Refitting retail service and support

Customers expect fast, personal support from retailers. They want to connect with companies on their own…

Customer service trends in media and entertainment Whitepaper

Customer service trends in media and entertainment

Customer trust and loyalty is hard-won and easily lost. As media and entertainment companies continue to…

รายงานแนวโน้มประสบการณ์สำหรับลูกค้าของ Zendesk ประจำปี 2020 บทความ

รายงานแนวโน้มประสบการณ์สำหรับลูกค้าของ Zendesk ประจำปี 2020

Customer loyalty can help drive the success of a business, and the customer experience (CX) drives…

5 biggest gaps in customer service for midsize companies Guide

5 biggest gaps in customer service for midsize companies

Companies like Amazon and Uber have set the standard for customer service, which means that keeping…

5 biggest gaps in customer service for small businesses Whitepaper

5 biggest gaps in customer service for small businesses

The stakes are high for small businesses. Companies like Amazon and Uber have set the standard…

เกณฑ์มาตรฐานของ Zendesk: คู่มือวิธีการแนวโน้มของประสบการณ์สำหรับลูกค้า Whitepaper

เกณฑ์มาตรฐานของ Zendesk: คู่มือวิธีการแนวโน้มของประสบการณ์สำหรับลูกค้า

Your customers are comparing you to the best customer experience they’ve ever had—every time. It’s a…