เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม Zendesk

บทความ | 5 นาทีโดยประมาณ

7 tips to get your support teams through the pandemic (and beyond!)

Time to put away that crystal ball. If anything, 2020 taught us to embrace a certain level of unpredictability in our lives.

Latest stories

SMB สามารถทำน้อยได้ผลมากในห้วงแห่งการเปลี่ยนแปลง

SMB สามารถทำน้อยได้ผลมากในห้วงแห่งการเปลี่ยนแปลง

มีน้อยคนนักที่จะรู้สึกถึงผลกระทบ COVID-19 ได้มากไปกว่าธุรกิจขนาดเล็ก ในเดือนเมษายน แบบสำรวจที่จัดทำโดย National Bureau of Economic Research พบว่าเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอาจต้องปิดกิจการถาวร

รายงานแนวโน้มประสบการณ์สำหรับลูกค้าของ Zendesk ประจำปี 2020
บทความ | 1 นาทีโดยประมาณ

รายงานแนวโน้มประสบการณ์สำหรับลูกค้าของ Zendesk ประจำปี 2020

ความยึดมั่นของลูกค้าสามารถช่วยผลักดันความสำเร็จของธุรกิจ และประสบการณ์สำหรับลูกค้า (CX) นั้นผลักดันความยึดมั่น ข้อมูลบ่งบอกชัดเจน: 74% ของลูกค้ามีแบรนด์หรือบริษัทที่ตนมีความรู้สึกยึดมั่น 52% ของลูกค้ามีรายงานว่ายอมออกนอกเส้นทางเพื่อซื้อแบรนด์ที่พวกเขาชื่นชอบ But loyalty must be cultivated and maintained—and without the right care, it’s easily lost