ฟอรัมชุมชน

บทความ

How moderators can make your community a better place

As community forums become essential tools for scaling support, it’s natural for companies to need some help keeping the conversation flowing. Here's why moderators are key to success.

เรื่องราวล่าสุด

Collaboration, inspiration, support: Inside the InVision community บทความ

Collaboration, inspiration, support: Inside the InVision community

The team at InVision explains how they reaped the benefits of an engaged user community, now an essential component of their business strategy—for support and beyond

"หลายคนถึงหลายคน" ให้การสนับสนุนลูกค้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและปรับขนาดได้ในชุมชน Zendesk บทความ

"หลายคนถึงหลายคน" ให้การสนับสนุนลูกค้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและปรับขนาดได้ในชุมชน Zendesk

An active user community is a great way for users to connect with one another, share ideas, and get answers to questions. Here's how the Zendesk Community improved and enhanced our customers' experience

The benefits of owning your support community บทความ

The benefits of owning your support community

The many benefits to hosting a support community include better knowledge sharing, fostering productive conversations, enabling product experts, moderating conversations, SEO, and more

Six questions to ask before setting up your community บทความ

Six questions to ask before setting up your community

Before you throw open the doors to your user community, there are a few things to…